Yu Guminsky = Y Guminsky = Ю Й Гумінський = Гуминский Ю И = Yu.Y. Guminskiy = HUMINSKYY YU. J
Yu Guminsky = Y Guminsky = Ю Й Гумінський = Гуминский Ю И = Yu.Y. Guminskiy = HUMINSKYY YU. J
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
INDICATORS CELL CYCLE AND DNA FRAGMENTATION OF SPLEEN CELLS IN EARLY TERMS AFTER THERMAL BURNS OF SKIN AT THE BACKGROUND OF INTRODUCTION 0.9% NaCl SOLUTION
IV Gunas, YI Guminskiy, NP Ocheretn, ...
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 63 (1), 116-120, 2018
222018
Морфогенетические механизмы клеточных взаимодействий в процессе ангиогенеза (лекция)
Журнал анатомии и гистопатологии 1 (3), 53-65, 2012
18*2012
Порівняльна характеристика соматометричних параметрів, соматотипів, компонентного складу маси тіла та показників гармонійності фізичного розвитку чоловіків першого зрілого …
ГЮЙ Андрійчук В.М., Тихолаз В.О.
Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”, 3-9, 2009
172009
Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)
КОІ Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й.
Вінниця: Нова Книга, 2010
162010
Пропорційність у сомато-вісцеральних співвідношеннях організму людини у нормі
ЮЙ Гумінський
Вісник Вінницького державного медичного університету 5 (2), 319-323, 2001
122001
Проблеми та перспективи вищої медичної освіти у реалізації Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я України
ВМ Мороз, ЮЙ Гумінський, ЛВ Фоміна, ТЛ Полеся
102015
Закономірності соматичних та сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі
ЮЙ Гумінський
102001
Пропорциональная детерминированность параметров тела и сердца человека
ЛВА Шапаренко П.Ф., Шапаренко Г.П., Гуминский Ю.И. Ермольев В.А.
Морфология, 105, 1996
91996
Сучасні аспекти екоморфології репаративного остеогенезу
ЮЙ Гумінський, АВ Кореньков
Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. 1 (2), 17-23, 2009
82009
Особенности структуры и морфометрические параметры сегментов "спинного мозга плодов человека и сиамских близнецов в сравнительном аспекте
ГЮЙ Школьников В. С.
Вестник Витебского государственного медицинского университета 13 (1), 13-20, 2014
72014
Ультраструктурний морфометричний аналіз популяції лімфоцитів білої пульпи селезінки при опіковій хворобі
ІВ Булько, ЮЙ Гумінський
REPORTS OF MORPHOLOGY 17, 2, 2011
72011
Realizatsiya Evropeyskih standartiv vischoyi osviti u Vinnitskomu natsionalnomu medichnomu universiteti im. MI Pirogova [Implementation of European Higher Education Standards …
VM Moroz, YY Guminsky, TL Polesya, LV Fomina, SV Zaika
Medichna osvita 2, 55-60, 2018
62018
Модернізація вищої медичної освіти в контексті болонської конвенції – ідея, мета та реалії
БОІ Мороз В.М., Гумінський Ю.Й., Фоміна Л.В., Полеся Т.Л.
Медична освіта. Науково-практичний журнал, 42-45, 2012
4*2012
Результати впровадження нових технологій навчання за кредитно-модульною системою у Вінницькому національному медичному університеті.
ВМ Мороз, ТЛ Полеся, ЮЙ Гумінський, ЛВ Фоміна
42011
Вікові та статеві особливості компютернотомографічнихпараметрів різних відділів зорових нервів у практично здорових юнаків та дівчат поділля
ЯВВ Гумінський Ю.Й., Шаюк А.В.
Вісник морфології 16 (1), 193-197, 2010
42010
Нормативний індивідуальний об’єм нирок у жінок дефінітивного віку
ЮЙ Гумінський
Вісник наукових досліджень, 28-30, 2000
42000
Оценка индивидуальних особенностей организма при судебно-медицинской квалификации телесного повреждения (логико-философский анализ)
ЧГИВГЮИ Воронов В.Т.
Вісник морфології 17 (2), 306-313, 2011
32011
Micromorphometric changes in rats spleen in the first 7 days after skin burns and under application of infusion solutions
YI Guminskiy, IV Gunas, NP Ocheretna, OI Bashinska
Вісник морфології, 240-244, 2017
22017
Особливості розподілу соматотипів та краніотипів у здорових та хворих на гострий гнійний гайморит юнаків і чоловіків
ЮЙ Гумінський, ЮИ Гуминский, ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, ...
Винницький національний медичний університет імені МІ Пирогова, Товариство …, 2015
22015
Межклеточные взаимодействия при инвазии клеток: морфологические и молекулярно-биологические особенности
ВГМ МВ Мнихович, К Циперович, М Яхонсон, Ц Гитерман, АА Гаврилюк, ЛВ Фомина ...
Вісник морфології 19 (1), 198-208, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20