Follow
Валерій Киричук
Валерій Киричук
ДЗВО "Університет менеджменту освіти"
Verified email at umo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психолого-педагогічні умови стимулювання соціально-комунікативної активності старшокласників
ВО Киричук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 1998
311998
Філософія освіти і проблеми виховання
ОВ Киричук
Нові технології навчання 19, 4-9, 1997
271997
Народження та зростання духовної особистості: теорія, діагностика, тренінг: науково-методичний посібник./Інститут обдарованої дитини АПН України
ОВ Киричук, ВО Киричук, ВВ Киричук
К.: Либідь, 2008
212008
Психолого-педагогічне проектування в системі виховного процесу загальноосвітньої школи
ВО Киричук
Практична психологія та соціальна робота, 4-12, 2002
172002
Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого педаго гічного проектування особистісного розвитку: псих. пед. діагностика, аналіз, моделювання …
ВО Киричук, ЛМ Романова
Харків: Веста: Ранок, 2002
142002
Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи
ВО Киричук, НВ Лук'янчук, НА Климова, ОА Ковальова, ЮЮ Савченко
Інститут обдарованої дитини, 2014
132014
Педагогічне проектування як основа управління розвитком особистості учня
ВО Киричук
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 90, 2013
112013
Технологія діяльності класного керівника з учнівським колективом: діагностика, аналіз, планування, організація корекційної роботи
ВО Киричук
Киричук ВО–Ковель, 2000
112000
Управління розвитком особистості учня засобами педагогічного проектування: монографія/В
В Киричук
Киричук–К.: Інформаційні системи, 2009
102009
Соціально-комунікативна активність старшокласників: сутність і засоби її стимулювання
ВО Киричук
Киричук ВО–Луцьк, 2000
102000
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ «УНІВЕРСАЛ»
В Киричук
92011
Розвиток та соціалізація особистості у сучасному суспільстві
ВО Киричук, КА Андросович
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 22, 2014
82014
Комунікативна компетентність у спілкуванні вчителя з обдарованою дитиною: дидакт. посіб
ВО Киричук, ЛМ Миронова, ЛЄ Єнотаєва
К.: Інформаційні системи, 2010
82010
Управління особистісним розвитком учнів засобами психолого-педагогічного проектування
ВО Киричук
Вісник післядипломної освіти: Зб. наукових праць.–Вип 6, 2007
72007
Неповнолітні у пенітенціарній системі
ВО Киричук
Практична психологія та соціальна робота, 41, 1999
71999
Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку обдарованості учнів у системі навчально-виховного процесу
В Киричук
Директор школи, ліцею, гімназії, 146-153, 2016
52016
Проектування педагогічних умов для розвитку обдарованої дитини: теоретико-практичний аспект
В Киричук
К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011
52011
Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі―Універсал‖: монографія
В Киричук
К.: Інформаційні системи, 2009
52009
Проектування особистісного розвитку та супроводу обдарованих учнів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Обдаровані діти інтелектуальний потенціал держави …
ВО Киричук
ДОЦ.«Ласпі, 2009
52009
Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу
ВО Киричук
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 68-72, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20