Подписаться
Валерій Киричук
Валерій Киричук
ДЗВО "Університет менеджменту освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психолого-педагогічні умови стимулювання соціально-комунікативної активності старшокласників
ВО Киричук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 1998
311998
Філософія освіти і проблеми виховання
ОВ Киричук
Нові технології навчання 19, 4-9, 1997
271997
Народження та зростання духовної особистості: теорія, діагностика, тренінг: науково-методичний посібник./Інститут обдарованої дитини АПН України
ОВ Киричук, ВО Киричук, ВВ Киричук
К.: Либідь, 2008
212008
Психолого-педагогічне проектування в системі виховного процесу загальноосвітньої школи
ВО Киричук
Практична психологія та соціальна робота, 4-12, 2002
172002
Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи
ВО Киричук, НВ Лук'янчук, НА Климова, ОА Ковальова, ЮЮ Савченко
Інститут обдарованої дитини, 2014
142014
Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого педаго гічного проектування особистісного розвитку: псих. пед. діагностика, аналіз, моделювання …
ВО Киричук, ЛМ Романова
Харків: Веста: Ранок, 2002
142002
Педагогічне проектування як основа управління розвитком особистості учня
ВО Киричук
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 90, 2013
112013
Технологія діяльності класного керівника з учнівським колективом: діагностика, аналіз, планування, організація корекційної роботи
ВО Киричук
Киричук ВО–Ковель, 2000
112000
Розвиток та соціалізація особистості у сучасному суспільстві
ВО Киричук, КА Андросович
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 22, 2014
102014
Управління розвитком особистості учня засобами педагогічного проектування: монографія/В
В Киричук
Киричук–К.: Інформаційні системи, 2009
102009
Соціально-комунікативна активність старшокласників: сутність і засоби її стимулювання
ВО Киричук
Киричук ВО–Луцьк, 2000
102000
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ «УНІВЕРСАЛ»
В Киричук
92011
Комунікативна компетентність у спілкуванні вчителя з обдарованою дитиною: дидакт. посіб
ВО Киричук, ЛМ Миронова, ЛЄ Єнотаєва
К.: Інформаційні системи, 2010
82010
Управління особистісним розвитком учнів засобами психолого-педагогічного проектування
ВО Киричук
Вісник післядипломної освіти: Зб. наукових праць.–Вип 6, 2007
72007
Неповнолітні у пенітенціарній системі
ВО Киричук
Практична психологія та соціальна робота, 41, 1999
71999
Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку обдарованості учнів у системі навчально-виховного процесу
В Киричук
Директор школи, ліцею, гімназії, 146-153, 2016
52016
Проектування педагогічних умов для розвитку обдарованої дитини: теоретико-практичний аспект
В Киричук
К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011
52011
Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі―Універсал‖: монографія
В Киричук
К.: Інформаційні системи, 2009
52009
Проектування особистісного розвитку та супроводу обдарованих учнів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Обдаровані діти інтелектуальний потенціал держави …
ВО Киричук
ДОЦ.«Ласпі, 2009
52009
Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу
ВО Киричук
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 68-72, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20