Олена Вікторівна Вартанова (Оlena Vartanova)
Олена Вікторівна Вартанова (Оlena Vartanova)
Д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет ORCID 0000-0002-8706-6437
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці
ІР Бузько, ОВ Вартанова, ГО Надьон, ВІ Крупко, ВВ Безсмертна
Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля, 2009
114*2009
Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства: монографія
ІР Бузько, ОВ Вартанова, ГО Голубенко
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002
912002
Стратегическое управление инвестициями и инновационная деятельность предприятия
ИР Бузько, ЕВ Вартанова, АА Голубенко
Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2002
532002
Креативний менеджмент як підгрунтя розвитку креативних працівників підприємства
ОВ Вартанова, ІВ Шестер
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 30-34, 2013
182013
Формування компетенції підприємства у стратегічному управлінні знаннями
ОВ Вартанова
Глобальні та національні проблеми економіки, 236-239, 2015
102015
Компетенція підприємства у стратегічному управлінні підприємством: формування і розвиток:[монографія]
ОВ Вартанова
В. Даля, 2012
92012
Компетенція персоналу: теоретичне визначення та складові
ОВ Вартанова, ЄП Скляр
Актуальні питання теорії і практики менеджменту: матеріали першої всеукр …, 2010
92010
Стратегiчне управлiння персоналом пiдприємства в умовах сучасного розвитку ринку працi: монографiя та iн
IР Бузько, ОВ Вартанова, ГО Надьон, ВI Крупко, ВВ Безсмертна
92009
Способности предприятия: сущность и отличительные черты
ЕВ Вартанова, СВ Салита
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ …, 2013
72013
Стратегiчне управлiння iнвестицiями та iнновацiйна дiяльнiсть пiдприємства. Монографiя
IР Бузько, ОВ Вартанова, ГО Голубенко
72002
Компетенцiя пiдприємства у стратегiчному управлiннi пiдприємством: формування i розвиток:/Олена Вiкторiвна Вартанова
ОВ Вартанова
62012
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: Монографія
ОВ Вартанова
Луганськ: вид-во" Ноулідж, 2011
62011
Стратегия управления инвестиционной и инновационной деятельностью предприятия
ИР Бузько, ЕВ Вартанова, АА Голубенко
Луганск: Восточноукр. нац. ун-т, 2007
62007
Інвестиційні виміри економічної безпеки підприємницької діяльності
ОВ Вартанова
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць ДВНЗ «Прикарпатський …, 2016
52016
Theoretical aspects of regional sustainable development in the EU and Ukraine
I Buzko, O Vartanova, I Trunina, I Khovrak
SHS Web of Conferences 61, 01001, 2019
42019
Бенчмаркінг інноваційного потенціалу промислового підприємства
ОВ Вартанова, ІВ Шестер
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
42014
Аналіз компетенцій промислового підприємства [Електронний ресурс]
ОВ Вартанова
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/emp/2011_23_1 …, 0
4
Ментальні шаблони як складова компетенцій персоналу
ЕВ Вартанова
ДВНЗ "Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана", 2017
32017
Ментальні шаблони як складова компетенції персоналу підприємства
ОВ Вартанова
Соціально-трудові відносини: теорія і практика, 80-88, 2017
3*2017
Соціально-економічні наслідки гібридної війни на сході України
ОВ Вартанова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20