Світлана Вихор
Світлана Вихор
доцент кафедри педагогіки ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку.
СТ Вихор
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
902006
Гендерне виховання: паралелі крізь століття
СТ Вихор
В: Наука і сучасність: зб. наук. пр. Київ: Логос, 83-9, 2003
262003
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ТО Вінник, ІС Пілецька
Topical issues of practice and science 26, 402, 2021
112021
Гендерне виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку
СТ Вихор
Вихор Світлана Теодозіїна.–Тернопіль, 2006.–203 с, 2005
72005
Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
С Вихор
Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки …, 2005
72005
Гендерне виховання учнiв старшого пiдлiткового та раннього юнацького вiку: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 07/Вихор Свiтлана Теодозiївна.-Тернопiль, 2005.-268 с
СТ Вихор
62005
Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи
С Вихор
Українознавчий альманах, 35-35, 2010
42010
Сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в реаліях сьогодення
Л Карнаух
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 218-223, 2013
32013
Підручники з історії для середніх і старших класів: ґендерний аналіз
С Вихор
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
32005
Законодавче забезпечення ґендерної рівності в освітньому просторі України
С Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
22020
Шляхи інтеграції жінки у Збройні Сили України: педагогічний аспект
С Вихор, О Топоренко
Актуальні питання гуманітарних наук, 282-294, 2016
22016
Ґендерний аналіз підручників з математики для 6 класу загальноосвітньої школи
В Світлана
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5376/427881/pedagogika …, 2011
2*2011
Особливості організації взаємодії між викладачем та студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання
О Радченко, С Вихор
ГРААЛЬ НАУКИ, 317-321, 2021
12021
Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО
С Вихор, О Радченко
Гельветика, 2021
12021
СПІВПРАЦЯ СІМ'ї ТА ШКОЛИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
В Світлана
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
1*2015
Теорія і практика ґендерного аналізу підручників з історії для середніх і старших класів
С Вихор
Вісник Запорізького національного університету, 18-23, 2005
12005
Взаємодія викладача зі студентами: виклики дистанційного навчання
ОЯ Радченко, С Вихор
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
2021
Організація самостійної роботи студентів при викладанні ґендерних дисциплін
СТ Вихор
Візаві, 2021
2021
Актуальність морального виховання в епоху цивілізаційної кризи
С Вихор, О Радченко
Збірник тез Ⅰ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та …, 2021
2021
Аналіз готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного середовища
ОЯ Радченко, СТ Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20