Підписатись
Світлана Вихор
Світлана Вихор
доцент кафедри педагогіки ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку.
СТ Вихор
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
972006
Гендерне виховання: паралелі крізь століття
СТ Вихор
Збірник наукових праць «Наука і сучасність»/Вихор СТ–Логос, 82-89, 2003
272003
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ТО Вінник, ІС Пілецька
Topical issues of practice and science 26, 402, 2021
132021
Виховання школярів різної статі та гендерний підхід у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
С Вихор
Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник управління освіти і науки …, 2005
92005
Гендерне виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку
СТ Вихор
Вихор Світлана Теодозіїна.–Тернопіль, 2006.–203 с, 2005
72005
Гендерне виховання учнiв старшого пiдлiткового та раннього юнацького вiку: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 07/Вихор Свiтлана Теодозiївна.-Тернопiль, 2005.-268 с
СТ Вихор
62005
Законодавче забезпечення ґендерної рівності в освітньому просторі України
СТ Вихор
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
52020
Шляхи інтеграції жінки у Збройні Сили України: педагогічний аспект
С Вихор, О Топоренко
Актуальні питання гуманітарних наук, 282-294, 2016
52016
Сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в реаліях сьогодення
Л Карнаух
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 218-223, 2013
32013
Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи
С Вихор
Українознавчий альманах, 35-35, 2010
32010
Підручники з історії для середніх і старших класів: ґендерний аналіз
С Вихор
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
32005
Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО
СТ Вихор, ОЯ Радченко
Гельветика, 2021
22021
Ґендерний аналіз підручників з математики для 6 класу загальноосвітньої школи
В Світлана
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5376/427881/pedagogika …, 2011
2*2011
Розвиток критичного мислення студентів
ОЯ Радченко, СТ Вихор
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
12022
Особливості організації взаємодії між викладачем та студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання
ОЯ Радченко, СТ Вихор
12021
Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання
ОЯ Радченко, СТ Вихор
КПУ, 2021
12021
Український фольклор як засіб формування гендерної культури учнів молодшого шкільного віку
S Vykhor
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
СПІВПРАЦЯ СІМ'ї ТА ШКОЛИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
В Світлана
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
1*2015
Теорія і практика ґендерного аналізу підручників з історії для середніх і старших класів
С Вихор
Вісник Запорізького національного університету, 18-23, 2005
12005
Нестандартні уроки математики
С Вихор
Тернопіль “Підручники і посібники, 2005
12005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20