Рандюк Юрій Олександрович
Рандюк Юрій Олександрович
доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, Буковинський
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкуренція за ресурси й економічні конфлікти у глобальному бізнес-середовищі: рушійні сили, безпека, інституційно-ресурсний концепт врегулювання
ВВ Сабадаш, ІВ Давиденко, ТВ Бабій
Сумський державний університет, 2017
302017
ВІЛ-інфекція/СНІД
ВД Москалюк
Чернівці: БДМУ, 2012
122012
Спосіб вимірювання окиснювальної модифікації білків в структурах плаценти
ОП Шендерюк, ІС Давиденко
Деклараційний патент України на винахід, 2006
122006
Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика
ЮІ Кундієв
К.: ВД “Авіцена, 2012
102012
Перинатальное инфицирование вирусом гепатита В и С: патоморфологические механизмы и морфофункциональное состояние плаценты
МА Андрейчин, ЮА Рандюк
Международный медицинский журнал, 2005
102005
Особливості бактеріальної транслокації при гострому деструктивному панкреатиті та внутрішньочеревній гіпертензії в експерименті
IK Morar, OI Ivashchuk, IS Davydenko, YS Pizhovskyi
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (1), 14-22, 2012
92012
Аналіз методологічного інструментарію оцінки інвестиційної привабливості об’єкта інвестування
Г Прибіткова, О Носова, В Кардаш, А Черваньов, Н Клімова, ...
Економічний аналіз, 151, 2009
82009
МОРΦОЛОГІЧНЕ ТА БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ДЕСТРУК-ТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ НА ДРІБНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ
ІО Іващук, ІС Давиденко, ІК Морар
72011
Вивчення громадської думки пацієнтів щодо доступності, задоволеності надання медичних послуг та реформування охорони здоров'я
IД Шкробанець, АС Бідучак, EВ Кардаш
Клінічна та експериментальна патологія, 155-157, 2013
62013
Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка
І Давиденко
Слово і час, 2011
62011
Морфологічні зміни тканин нирок щурів за умов поєднаного застосування нітриту натрію та 2, 4-динітрофенолу
НД Філіпець, АІ Гоженко, ІС Давиденко
Вісник морфології, 268-271, 2013
52013
Краснуха: Клінічно-епідеміологічна та імуно-патогенетична характеристика, особливості діагностики, лікування і профілактики
ЮО Рандюк, ВД Москалюк
Буковинський медичний вісник 13 (3), 128-133, 2009
52009
Клінічно-морфологічні особливості перебігу пологів у жінок, інфікованих мікобактеріями туберкульозу
СП Польова
Бук. мед. вісник 11 (2), 67-70, 2007
52007
Гістоморфологія порушень дозрівання плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних
ІС Давиденко
Вісн. наук. досліджень, 33-35, 2002
52002
Гастроінтестинальний сальмонельоз: клініко-епідеміологічні аспекти на Буковині та сучасні терапевтичні підходи з використанням біолакту
АС Сидорчук, НА Богачик, ЯВ Венгловська, ЮО Рандюк, ВБ Миндреску
Південноукраїнський медичний науковий журнал, 70-72, 2013
42013
Символічний простір повісті «Літній лебідь на зимовому березі» Ю. Мушкетика
ІО Давиденко
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2012
42012
Дублетний концепт Дім-House/Home в англійській мовній картині світу
ІС Шевченко, ІВ Давиденко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
42012
Особдивості клініки і діагностики бежовтяничних форм лептоспірозу на сучасному етап
АМ Сокол
Буковинський медичний вісник 12 (3), 30-32, 2008
42008
Апоптоз у клітинах маточно-плацентарної ділянки при залізодефіцитних анеміях вагітних
ІС Давиденко
Клінічна та оперативна хірургія, 13-19, 2006
42006
Цитоморфологічні зміни в культурах клітин за токсичного впливу сполук металів
СG Дейнека
Буковин. мед. вісн, 147-149, 2001
42001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20