Рандюк Юрій Олександрович
Рандюк Юрій Олександрович
доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, Буковинський
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкуренція за ресурси й економічні конфлікти у глобальному бізнес-середовищі: рушійні сили, безпека, інституційно-ресурсний концепт врегулювання
ВВ Сабадаш, ІВ Давиденко, ТВ Бабій
Сумський державний університет, 2017
162017
Спосіб вимірювання окиснювальної модифікації білків в структурах плаценти
ОП Шендерюк, ІС Давиденко
Деклараційний патент України на винахід, 2006
132006
ВІЛ-інфекція/СНІД
ВД Москалюк, СР Меленко
Чернівці: БДМУ, 2012
122012
Особливості бактеріальної транслокації при гострому деструктивному панкреатиті та внутрішньочеревній гіпертензії в експерименті
IK Morar, IS Davydenko, YS Pizhovskyi
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (1), 14-22, 2012
92012
Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика
ЮІ Кундієв, АВ Басанец
К.: ВД “Авіцена, 2012
92012
Перинатальное инфицирование вирусом гепатита В и С: патоморфологические механизмы и морфофункциональное состояние плаценты
МА Андрейчин, ЮА Рандюк
Международный медицинский журнал, 2005
92005
Аналіз методологічного інструментарію оцінки інвестиційної привабливості об’єкта інвестування
Г Прибіткова, О Носова, В Кардаш, А Черваньов, Н Клімова, ...
Економічний аналіз, 151, 2009
82009
МОРΦОЛОГІЧНЕ ТА БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ДЕСТРУК-ТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ НА ДРІБНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ
ІО Іващук, ІС Давиденко, ІК Морар
72011
Морфологічні зміни тканин нирок щурів за умов поєднаного застосування нітриту натрію та 2, 4-динітрофенолу
НД Філіпець, АІ Гоженко, ІС Давиденко
Вісник морфології, 268-271, 2013
52013
Вивчення громадської думки пацієнтів щодо доступності, задоволеності надання медичних послуг та реформування охорони здоров'я
IД Шкробанець, АС Бідучак, EВ Кардаш
Клінічна та експериментальна патологія, 155-157, 2013
52013
Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка
І Давиденко
Слово і час, 2011
52011
Краснуха: Клінічно-епідеміологічна та імуно-патогенетична характеристика, особливості діагностики, лікування і профілактики
ЮО Рандюк, ВД Москалюк
Буковинський медичний вісник 13 (3), 128-133, 2009
52009
Клінічно-морфологічні особливості перебігу пологів у жінок, інфікованих мікобактеріями туберкульозу
СП Польова
Бук. мед. вісник 11 (2), 67-70, 2007
52007
Гістоморфологія порушень дозрівання плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних
ІС Давиденко
Вісн. наук. досліджень, 33-35, 2002
52002
Гастроінтестинальний сальмонельоз: клініко-епідеміологічні аспекти на Буковині та сучасні терапевтичні підходи з використанням біолакту
АС Сидорчук, НА Богачик, ЯВ Венгловська, ЮО Рандюк, ВБ Миндреску
Південноукраїнський медичний науковий журнал, 70-72, 2013
42013
Символічний простір повісті «Літній лебідь на зимовому березі» Ю. Мушкетика
ІО Давиденко
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2012
42012
Дублетний концепт ДІМ–HOUSE/HOME в англійській мовній картині світу
ІС Шевченко, ІВ Давиденко
42012
Апоптоз у клітинах маточно-плацентарної ділянки при залізодефіцитних анеміях вагітних
ІС Давиденко
Клінічна та оперативна хірургія, 13-19, 2006
42006
Цитоморфологічні зміни в культурах клітин за токсичного впливу сполук металів
СG Дейнека
Буковин. мед. вісн, 147-149, 2001
42001
Методологічний аспект застосування імуногістохімічної методики на фактор von willebrandt на матеріалі матково-плацентарної ділянки та міометрію вагітних
OA Tiulienieva, IS Davydenko, VM Zavalezkyi
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 5 (4 (18)), 95-100, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20