Олена Зосімович
Олена Зосімович
старший викладач, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі Палати кримінального суду Волинської губернії 1796–1797 рр.)
ОЮ Зосімович
Інтелігенція і влада, 25-38, 2012
22012
Музеї космонавтики на теренах Радянського Союзу
О Зосімович
Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 1 …, 2002
12002
Влияние достижений космонавтики на формирование музейной сети страны
О Зосімович
Аерокосмический комплекс в истории Отечества. Тезисы докладов (Всероссийская …, 1999
11999
Правовий статус приватних повірених у Російській імперії
О Зосімович
Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2019
2019
Літописець. Випуск 14
ОП Рудницька, ЮІ Магась-Демидас, І Ярмошик, О Зосімович, ...
ФОП Левковець НМ, 2019
2019
Становлення та розвиток інституту адвокатури на землях Волині в XVI-XVIII ст.(на матеріалах історичних публікацій)
О Зосімович
Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика …, 2018
2018
Законодавчі джерела діяльності адвокатури в Російській імперії в ХІХ ст.
О Зосімович
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук …, 2018
2018
Професійний портрет помічника присяжного повіреного Житомирського окружного суду
О Зосімович
Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права …, 2018
2018
Space technology museum objects of the exhibition in Korolyov space museum (Zhytomir, Ukraine) as historical sources
О Зосімович
Web of Scholar, 32-35, 2018
2018
Корпоративні самоврядні організації адвокатів при Київській судовій палаті та Житомирському окружному суді: законодавчі норми та практичні реалії
О Зосімович
Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м …, 2017
2017
Відповідальність судових чиновників за посадові проступки і злочини згідно із Зводом законів Російської імперії
О Зосімович
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук …, 2017
2017
Історичний зміст матеріалів фондової колекції Музею космонавтики ім. СП Корольова
О Зосімович, НМ Щербакова
Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension, 21-24, 2017
2017
Формування професійних дефініцій судових захисників в Речі Посполитій в ХV–ХІХ ст.
О Зосімович
Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
2016
Особливості вивчення предметів космічної техніки як історичних джерел в навчальному курсі «Історичне джерелознавство»
О Зосімович
Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі …, 2016
2016
Колекціі газетних публікацій про повітроплавання і космос у зібраннях СП Корольова
О Зосімович
Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика …, 2016
2016
Правове регулювання діяльності музеїв в Україні
О Зосімович
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: зб. наук …, 2016
2016
Професійні зловживання адвокатів Волинської губернії на початку ХІХ ст.
О Зосімович
Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали …, 2016
2016
Правовий та професійний статус адвокатів Волинської губернії на початку XIX ст.
ОЮ Зосимович
Житомирський національний агроекологічний університет; Євенок ОО, 2015
2015
Музеї космонавтики: минуле і сьогодення
О Зосімович
Наукові читання «Дніпровська орбіта–2015»»: Збірник доповідей, 23-27, 2015
2015
Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень
І Ярмошик, ОВ Маркевич, О Зосімович
Типографія SMYK studio, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20