Олена Зосімович
Олена Зосімович
старший викладач, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі Палати кримінального суду Волинської губернії 1796–1797 рр.)
ОЮ Зосімович
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 25-38, 2012
22012
Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ–першій половині ХІХ ст.(на прикладі формулярних списків)
ОЮ Зосімович
Гуржіївські історичні читання, 204-207, 2012
12012
Музеї космонавтики на теренах радянського союзу
О Зосімович
Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 1 …, 2002
12002
Основные направления государственной политики в области музейного дела в 1956-1964 гг.
О Зосімович
Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно …, 1999
11999
Влияние достижений космонавтики на формирование музейной сети страны
О Зосімович
Аерокосмический комплекс в истории Отечества. Тезисы докладов (Всероссийская …, 1999
11999
Законодавче регулювання космічної діяльності в Україні на сучасному етапі
О Зосімович
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: зб. наук …, 2020
2020
Павло Якович Корольов–вчитель Житомирської першої чоловічої гімназії
О Зосімович
Житомиру-1135. Науковий збірник" Велика Волиинь". Матеріали Всеукраїнської …, 2019
2019
Правовий статус приватних повірених у Російській імперії
О Зосімович
Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2019
2019
Літописець. Випуск 14
ОП Рудницька, ЮІ Магась-Демидас, І Ярмошик, О Зосімович, ...
ФОП Левковець НМ, 2019
2019
Адвокатура Волинської губернії: від прокураторів до присяжних повірених
ОЮ Зосімович
Переяславський літопис, 5-12, 2018
2018
Відображення науково-конструкторської та інженерної діяльності СП Корольова у матеріалах періодичних видань 20-30–х рр. ХХ ст.
О Зосімович
ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і …, 2018
2018
ТРАДИЦІЇ НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
ОЮ Зосімович
2018
Становлення та розвиток інституту адвокатури на землях Волині в XVI-XVIII ст.(на матеріалах історичних публікацій)
О Зосімович
Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика …, 2018
2018
Законодавчі джерела діяльності адвокатури в Російській імперії в ХІХ ст.
О Зосімович
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук …, 2018
2018
Професійний портрет помічника присяжного повіреного Житомирського окружного суду
О Зосімович
Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права …, 2018
2018
Space technology museum objects of the exhibition in Korolyov space museum (Zhytomir, Ukraine) as historical sources
О Зосімович
Web of Scholar, 32-35, 2018
2018
Корпоративні самоврядні організації адвокатів при Київській судовій палаті та Житомирському окружному суді: законодавчі норми та практичні реалії
О Зосімович
Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м …, 2017
2017
Відповідальність судових чиновників за посадові проступки і злочини згідно із Зводом законів Російської імперії
О Зосімович
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук …, 2017
2017
Історичний зміст матеріалів фондової колекції Музею космонавтики ім. СП Корольова
О Зосімович, НМ Щербакова
Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension, 21-24, 2017
2017
Формування професійних дефініцій судових захисників в Речі Посполитій в ХV–ХІХ ст.
О Зосімович
Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20