Світлана Попиченко
Світлана Попиченко
Уманський державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
СС Попиченко
Канд. пед. наук–Інститут педагогіки України, 1998
431998
Роль комунікативної компетенції в технології створення іміджу педагога-вихователя дошкільного навчального закладу
С Попиченко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 53-58, 2012
52012
Формування у майбутніх вихователів готовності до впровадження інноваційних технологій дошкільної освіти
СС Попиченко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія:[зб …, 2009
22009
Історія становлення закладів суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
С Попиченко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 286-294, 2009
22009
Сутність гуманістичних педагогічних концепцій Я. Корчака та українського педагога і діяча освіти кінця ХІХ–початку ХХ століття Т. Лубенця
С Попиченко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 295-300, 2013
12013
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО КЕРІВНИКА
С Попиченко
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 102-110, 2021
2021
Педагогическая практика как фактор профессионального становления будущего педагога дошкольного образования
ОГ Бутенко, СС Попиченко
2018
СТРАТЕГІЇ, ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Л Качалової, Л Ковальчук, А Кононенко, Т Кулакової, І Ніколаєску, ...
NAUKOWYI CHASOPYS, 168, 2018
2018
Психологічні аспекти підготовки менеджерів дошкільної освіти
С Попиченко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 202-211, 2018
2018
Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника
ВГ Кузь, ТД Кочубей, ЛВ Іщенко, СМ Гаврилюк, АМ Залізняк, ...
2017
Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції
ОГ Бутенко, СМ Гаврилюк, НП Голуб, ТВ Журавко, ТМ Дука, ЛВ Іщенко, ...
ВІЗАВІ, 2017
2017
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку у контексті формування готовності до шкільного учіння
СС Попиченко
ФОП Жовтий ОО, 2016
2016
Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери дітей старшого дошкільного віку
СС Попиченко
ФОП Жовтий ОО, 2016
2016
Актуальні проблеми сучасних досліджень дитячої психології
СС Попиченко
ВПЦ" Візаві", 2016
2016
Володимир Григорович Кузь–провідний вчений, педагог, академік
СС Попиченко, ТВ Григоренко, ТС Ткаченко, ІВ Панчук
2015
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДИТИНИ: ПРОБЛЕМИ, РОЗВИТОК, СУПРОВІД
ІП Рогальська-Яблонська, СС Попиченко, ЛВ Іщенко, АМ Залізняк
Умань: АЛМІ, 2014, 2014
2014
ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я–НАЙВАЖЛИВІША ПРАЦЯ ВИХОВАТЕЛЯ
А Борисовський, М Боришевський, В Василенко, І Зязюн, О Лоскутов, ...
2012
Питання організації навчання дітей раннього віку в теорії та практиці вітчизняної переддошкільної педагогіки (20–60-ті рр. ХХ ст.)
С Саяпіна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 292-298, 2012
2012
СПІВЗВУЧНІСТЬ ОБРАЗУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІДЕЯМ ВО СУХОМЛИНСЬКОГО
СС Попиченко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 352-356, 2009
2009
Вплив реформаторської педагогіки зарубіжних країн на становлення й розвиток вітчизняного дошкілля (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
АІ Дибач
Педагогічний дискурс, 76-79, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20