Подписаться
Черняшова В.В. Chernyashova V.V.
Черняшова В.В. Chernyashova V.V.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю Медико-профілактична справа”
ОМ Олещук, ВВ Черняшова, ІІ Герасимець
Медична освіта, 63-66, 2015
52015
Порівняльна активність водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу
КА Посохова, НБ Зозуляк, ВВ Черняшова
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 179-183, 2014
32014
Neuroprotective effect of aminoguanidine in experimental obstetric antiphospholipid syndrome
O Yaremchuk, Y Soroka, M Kulitska, I Kuzmak, V Chernyashova, ...
Georgian Medical News, 159-165, 2020
22020
L-аргінін та Рексод покращують стан печінки при експериментальному перитоніті
ВВ Черняшова
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 150-152, 2015
12015
Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів
КА Посохова, ОМ Олещук, ВВ Черняшова
Медична хімія, 109-109, 2014
12014
Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті
ВВ Черняшова, КА Посохова, ОО Шевчук
Медична хімія, 15-17, 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕЧІНЦІ ПРИ ГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ ТА ЗАСТОСУВАННІ L-АРГІНІНУ ТА L-АРГІНІНУ-L-ГЛУТАМАТУ
VV Chernyashova
Вісник наукових досліджень, 2018
2018
L-arginine and recsode impruve liver status in experimental peritonitis
VV Chernyashova
Тернопільський державний медичний університет, 2015
2015
Application of L-arginine and aminoguanidine for correction of liver at acute experimental pеritonitis
VV Chernyashova
Medical and Clinical Chemistry, 2015
2015
MODERN ASPECTS OF TEACHING PHARMACOLOGY FOR STUDENTS OF" MEDICAL-PROPHYLACTIC MEDICINE" SPECIALITY
OM Oleshchuk, VV Chernyashova, II Herasymets
Ternopil State Medical University, 2015
2015
застосування l-аРгініну та аміногуанідину для коРекції уРаження печінки пРи експеРиментальному пеРитоніті
ВВ Черняшова
Медична та клінічна хімія, 90-93, 2015
2015
Особливості перебігу метаболічних процесів у печінці тварин із гострим експериментальним перитонітом та при застосуванні L-аргініну та L-аргініну-L-глутамату
ВВ Черняшова
Вісник наукових досліджень, 119, 2015
2015
Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі
СР Сампара, КА Посохова, ВВ Черняшова, ОЗ Яремчук
Медична хімія, 101-101, 2014
2014
Зміни структурної організації стінки товстої кишки при токсичному ураженні печінки
АМ Пришляк, МС Гнатюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 193-194, 2012
2012
Изучение эффективности использования энтеросорбента Энтеросгель в лекарственной форме паста для перорального применения на модели экспериментального стрептозотоцинового диабета
ВВ Черняшова, МС Гнатюк, ОМ Олещук, ВГ Николаев, ИН Клищ
Международный эндокринологический журнал, 64-67, 2011
2011
Вплив рекомбінантної супероксиддисмутази на патогенетичні ланки ураження печінки та нирок при гострому експериментальному перитоніті
ВВ Черняшова
Медична хімія, 49-53, 2011
2011
Ураження нирок при гострому експериментальному перитоніті та його корекція глутаргіном і рексодом
КА Посохова, ВВ Черняшова
2010
Маркери ендогенної інтоксикації при гострому експериментальному перитоніті та призначенні глутаргіну ТА аміногуанідину
КА Посохова, ВВ Черняшова
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 142-142, 2010
2010
Вплив рексоду та аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті
КА Посохова, ВВ Черняшова
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 137-137, 2009
2009
INFLUENCE OF GLUTARGIN ON THE LIVER STATUS IN ACUTE EXPERIMENTAL PERITONITIS
KA Posokhova, VV Chernyashova
ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20