Follow
Наталія Вишневська_Nataliya Vyshnevska
Наталія Вишневська_Nataliya Vyshnevska
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Епідеміологічна оцінка захворювань, що становлять біотерористичну загрозу
МА Андрейчин, ВС Копча, НЮ Вишневська
ПРОФІЛАКТИЧНА, 69, 2009
42009
Труднощі клінічної діагностики черевного тифу
МА Андрейчин, НЮ Вишневська, ВП Борак
Інфекційні хвороби, 2013
22013
Ехінококоз печінки: труднощі діагностики і терапії
ОЛ Івахів, НЮ Вишневська, НА Васильєва
Інфекційні хвороби, 2011
22011
Вплив хронічних гепатитів на структуру кісткової тканини
МА Андрейчин, НЮ Вишневська
К.: ООО ДИА, 156-159, 2001
22001
Горстрі гепатити і остеопороз
НЮ Вишневська
Інфекційні хвороби, 49-52, 2000
22000
Вакцинація від СОVID-19: очікування, реалії і перспективи
ОЛ Івахів, НЮ Вишневська, ІС Іщук
Інфекційні хвороби, 53-64, 2021
2021
Зараженість кліщів, відібраних від людей в Україні, збудниками деяких бактеріозів
MI Shkilna, MA Andreychyn, SS Podobivsky, LY Fedoniuk, VA Panychev, ...
Буковинський медичний вісник 24 (1 (93)), 195-201, 2020
2020
Increasing of informational content of serological diagnosis of acute Lyme-borreliosis
MI Shkilna, MA Andreychyn, OL Ivakhiv, IS Ischuk, NA Nychyk, ...
Acta Medica Leopoliensia 26 (1), 35-39, 2020
2020
Клинические случаи нетипичного и тяжелого течения ботулизма
OL Ivakhiv, NY Vyshnevska
Запорожский медицинский журнал 22 (2), 2020
2020
Virological and Morphological Efficiency of Different Anti-Virus Therapeutic Regimens for Patients With Chronic Hepatitis C
I Iosyk, M Andreychyn, O Ivakhiv, N Vyshnevska
Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 8 (5), 2972-2974, 2019
2019
PRACTICAL SKILLS OF MEDICAL FACULTY STUDENTS AT THE INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY DEPARTMENT: NEW APPROACHES AND OPTIMIZATION OF TEACHING
MA Andreychyn, OL Ivakhiv, NY Vyshnevska, VO Kachor, IS Ischuk, ...
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання
МА Андрейчин, ОЛ Івахів, НЮ Вишневська, ВО Качор, ІС Іщук, ЯІ Йосик, ...
Медична освіта, 19-21, 2018
2018
THE EFFICIENCY OF ANTI-VIRUS THERAPY IN RESIDENTS OF TERNOPIL WITH CHRONIC HEPATITIS В AND C USED BY STATE PROGRAM THERAPY
NA Vasylieva, OL Ivakhiv, NY Vyshnevska, YI Iosyk, OA Herasymenko
ТНМУ, 2017
2017
MODERN METHODS OF STUDYING AND ASSESSMENT OF STUDENTS’KNOWLEDGE IN CLINIC OF INFECTIOUS DISEASES
NY Vyshnevska, OL Ivakhiv, NA Vasylieva, IS Ishchuk
Ternopil State Medical University, 2017
2017
Ефективність противірусної терапії жителів Тернопільщини з хронічними гепатитами В і С, яких лікували за державною програмою
НА Васильєва, ОЛ Івахів, НЮ Вишневська, ЯІ Йосик, ОА Герасименко
Інфекційні хвороби, 36-42, 2017
2017
Сучасні методики навчання й оцінювання знаньстудентів у клініці інфекційних хвороб
НЮ Вишневська, ОЛ Івахів, НА Васильєва, ІС Іщук
Медична освіта, 8-13, 2017
2017
Медична кушетка
НАН О.С. Луцук, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська
2015
Захворюваність ехінококозом печінки на Тернопілл
ВНЮ Івахів О.Л.
Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та…, 2015
2015
СПОРАДИЧНІ ЄРСИНІОЗИ: ТРУДНОЩІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ
НЮ Вишневська, КМ Легеза, НА Васильєва, ОЛ Івахів
ТГМУ, 2015
2015
Спосіб ректального введення лікувального засобу в організм
НГЗ О.С. Луцук, Н.Ю. Вишневська
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20