Підписатись
Оксана Матвієнко
Оксана Матвієнко
КНУКіМ, факультет економіки, права та інформаційних технологій
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи організації електронного документообігу:[навч. посіб.]
ОВ Матвієнко, МН Цивін
К.: ЦУЛ, 112, 2008
1882008
Основи інформаційного менеджменту: навч. посіб
ОВ Матвієнко
К: Центр навчальної літератури, 2004
1492004
Основи менеджменту інформаційних систем: навч. посіб.
ОВ Матвієнко, МН Цивін
К.: ЦНЛ, 2005
792005
Інформаційний менеджмент
ОВ Матвієнко, МН Цивін
Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях: Навч. посіб. К.: Видавничий Дім …, 2007
422007
Інформаційний менеджмент
ОВ Матвієнко, МН Цивін
Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях: Навч. посіб. К.: Видавничий Дім …, 2007
422007
Створення моделі спеціаліста на засадах теорії освітньої інноватики
ОВ Матвієнко
Педагогіка і психологія 3, 44-52, 2004
322004
Освіта в інформаційному суспільстві: суперечності, тенденції, теоретико-методологічні засади розвитку
ОВ Матвієнко
Педагогіка і психологія, 106-112, 2004
252004
Інформаційна освіта: інноваційні аспекти
ОВ Матвієнко
К.: КНУКіМ, 2003
232003
Інформаційна культура особистості: освітньо-виховний контекст: навч.-метод. посібник
ОВ Матвієнко
К.: Ун-т економіки та права «Крок, 2006
192006
Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення системи управління невиробничою сферою
ОВ Матвієнко
182005
Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень
ОВ Матвієнко
Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія., 17-21, 2009
172009
Документознавча професіологія: проблеми і перспективи
ОВ Матвієнко
Вісник Книжкової палати, 30-31, 2007
172007
Internet-технології: проектування Web-сторінки
ОВ Матвієнко, ІЛ Бородкіна
К.: Центр навчальної літератури, 2004
172004
Концепція менеджменту інформаційних систем в контексті загальних проблем інформатизації суспільства
ОВ Матвієнко
Вісник Книжкової палати, 17-20, 2002
172002
Моніторинг якості результатів навчання на основі ймовірнісно–статистичного підходу
ОВ Матвієнко
Педагогіка і психологія, 105-110, 2001
142001
Педагогічні основи підготовки менеджерів інформаційних систем: Монографія
ОВ Матвієнко
К.: НТУ, 2001
142001
Ціннісно-прагматичні контексти інформаційної культури особистості
ОВ Матвієнко
Рідна школа, 13-15, 2004
122004
Практичний курс з компютерних технологій підготовки даних: Навч. посібник
ІЛ Бородкіна, ОВ Матвієнко
Київ: Центр навч. л-ри.–2004, 2004
122004
Менеджмент інформаційних офісних систем
ОВ Матвієнко, МН Цивін
НТУ, 2001
12*2001
Забезпечення інформаційної підтримки управління: до проблеми підготовки спеціалістів
О Матвієнко
Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні …, 2001
122001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20