Andrei Kebkalo
Andrei Kebkalo
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Surgery and Proctology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Применение изолированных клеток печени для лечения больных с печеночной недостаточностью
ЮН Лебедева, НП Суббота, АБ Кебкало
Украин. мед. журн., 104, 2001
92001
Синдром кишкової недостатності при некротичному панкреатиті
АБ Кебкало, БГ Бондарчук
Шпитальна хірургія, 10-13, 2010
52010
Сучасні аспекти хірургічного лікування некротичного панкреатиту
АБ Кебкало
Шпитальна хірургія, 18-22, 2008
52008
Вплив трансплантації стовбурових клітин кордової крові на інтенсивність плазмового протеолізу у морських свинок з панкреонекрозом
ОЛ Кухарчук, АБ Кебкало
Експериментальна і клінічна медицина, 39-46, 2009
32009
Ретроспективний аналіз захворюваності, ускладнень, лікування хворих на некротичний панкреатит
АБ Кебкало
Харківська хірургічна школа, 139-143, 2013
12013
Ефективність використання еритроцитарних показників автоаналізаторів у роботі лікаря
ЮІ Ткач, АБ Кебкало
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 11-15, 2012
12012
Біохімічні зміни в плазмі крові хворих на некротичний панкреатит при трансплантації стовбурових клітин кордової крові
АВ Кебкало, РВ Салютин, ГС Лобинцева
Медицина сьогодні і завтра, 97-105, 2011
12011
Вивчення впливу озонован их розчинів на метаболізм сполучної тканини у хворих на некротичний панкреатит
АБ Кебкало
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 32-36, 2011
12011
Алгоритм застосування мініінвазивнихендоскопічних дренуючих втручань під контролемультрасонографії
АБ Кебкало, ВА Гордовський, АО Рейті, ОВ Головін
Вісник Вінницького національного медичного університету, 34-38, 2017
2017
Экспериментальная модель острого массивного желудочно-кишечного кровотечения: методологические аспекты
АБ Кебкало, ЄВ Триліський, ЄВ Негря
Клінічна та експериментальна патологія, 2016
2016
Laparoscopic Approach to the Management of Achalasia Associated with Large Hiatal Surface Area.
АБ Кебкало, ЄВ Триліський
2016
Застосування мініінвазивних ендоскопічних дренуючих втручань під контролем ультрасонографії у хворих на гострий некротичний панкреатит
АБ Кебкало, ВА Гордовський, АО Рейті
Променева діагностика, променева терапія, 63-68, 2016
2016
Помилки в діагностиці дрібноосередкових уражень щитоподібної залози
АБ Кебкало, АО Рейті
Ендокринологія, 2016
2016
Трансфузійна тактика в клініці гострих кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту: актуальність та глибина вичення проблеми, шляхи її вирішення
АБ Кебкало, ЄВ Триліський, ІВ Клюзко, ОВ Карпенко, НБ Сікорський
Мир медицины и биологии 12 (2 (56)), 2016
2016
Результати в хірургічного лікування дрібних карцином щитоподібної залози
ВІ Русин, АБ Кебкало
Мир медицины и биологии 11 (4-2 (54)), 2015
2015
Інформативність доопераційних обстежень у пацієнтів із дрібновогнищевими ураженнями щитоподібної залози
АБ Кебкало, АО Рейті
Львівський клінічний вісник, 2015
2015
Екологічна сукцесія в рані хворих на некротичний панкреатит
АБ Кебкало, ВА Гордовський, ВВ Поточилова
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 35-40, 2015
2015
Судово-медична та клінічна оцінка двомоментого розриву селезінки (клінічний випадок)
ОМ Івасенко, АО Плетенецька, БІ Слонецький, АБ Кебкало
Вісник проблем біології і медицини 4 (4), 2014
2014
Судебно-медицинская оценка посттравматических базальных субарахноидальных кровоизлияний (системно-причинный анализ)
ВТ Воронов, ГГ Рощин, БИ Слонецкий, АБ Кебкало
Вісник проблем біології і медицини 4 (4), 2014
2014
ОЦ²НКА КЛ²Н²ЧНО ЕФЕКТИВНОСТ² КОМПЛЕКСНОГО Л²КУВАННЯ НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСПЛАНТАЦ² СТОВБУРОВИХ КЛ²ТИН КОРДОВО КРОВ² ² КР²ОКОНСЕРВОВАНО КОРДОВО ТКАНИНИ
АБ КЕБКАЛО
УКРАНСЬКИЙ ЖУРНАЛ Х²РУРГ² УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ ХИРУРГИИ UKRAINIAN JOURNAL OF …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20