Гаряжа Василь
Гаряжа Василь
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине" Эксплуатация очистных сооружений водопроводно-канализационных систем"(№ 587)
СС Душкин, ГИ Благодарная, ЮВ Ярошенко
322007
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Будівельні матеріали". Ч. 1
ДА Плугін, ОС Борзяк
30*2013
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине" Материаловедение и материалы электронных средств".
ТН Фролова
24*2009
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
14*2011
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу" Магнитные и электрические процессы обогащения"
ЮЛ Папушин
Донецкий национальный технический университет, 2008
11*2008
Електропостачання електричного транспорту: навч. посіб.
ВХ Далека, ВК Нем, ВІ Скуріхін
Харківська національна академія міського господарства, 2012
72012
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Опалення” студентами напряму підготовки 6.060101" Будівництво" професійного спрямування" Теплогазопостачання та …
ЛА Саблій, ММ Басюк
5*2012
Применение учебной программы «SinSys-ХНАГХ» при синтезе средств автоматики
СМ Есаулов, АД Храмцов, НП Лукашова
Коммунальное хозяйство городов, 322-328, 2009
42009
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
42009
Ресурсосбережение в системе электроснабжения на городском электротранспорте
ВФ Далека, ВК Нем, ВИ Скурихин
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (7), 33-36, 2010
32010
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
22020
Определение диапазона температурного режима троллейбусных шин
ОФ Бабичева, НП Лукашова
Коммунальное хозяйство городов, 393-396, 2018
12018
Проблемы износостойкости контактного провода
ВФ Далека, ВК Нем, ВИ Скурихин
Коммунальное хозяйство городов, 253-258, 2009
12009
Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины «Элементы автоматизированного электропривода»(для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения по …
ВН Фатеев
12009
Проектирование компонентов для систем автоматического диагностирования транспорта
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, НП Лукашова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3), 28-32, 2009
12009
Электродуговые процессы как основа технической диагностики нарушений токосъема в электротяговых сетях
ВВ Нем, ВИ Скурихи
Lighting Engineering & Power Engineering, 93-97, 2009
12009
Реорганізація точок обліку електроенергії, спожитої на власні потреби підстанцій у складі системи диспетчерського управління
ВВ Момот, ВФ Рой, ВМ Гуряжа
Коммунальное хозяйство городов, 217-221, 2008
12008
Симетрування навантаження в розподільних мережах
ВМ Гаряжа, ВО Грініна, ЄО Грінін
1
Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності»(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності …
ОІ Рогачов, ВМ Гаряжа
1
Фотограмметрія: конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 193–Геодезія та землеустрій
ВО Пеньков
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20