Грабовский Олег Викторович
Грабовский Олег Викторович
Одесская государственная академия технического регулирования и качества
Подтвержден адрес электронной почты в домене odatrya.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз показників якості інформаційно-вимірювальних систем
ОВ Грабовський
НТУ" ХПІ", 2013
252013
Регуляризація визначення показників якості функціонування ІВС з врахуванням нечіткості інформації
ОВ Грабовський, СЛ Волков, ОО Скопа
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в …, 2013
132013
Візуалізація структури показників якості інформаційно-вимірювальних систем
ОВ Грабовський
Метрологія та прилади, 40, 2013
92013
Testing of measurement instrument software on the national level
O Velychko, T Gordiyenko, O Hrabovskyi
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 13-20, 2018
62018
Скорочення випробувань надійності ІВС за рахунок її функціональної надмірності
ОВ Грабовський, НФ Казакова
Технологический аудит и резервы производства 2 (1), 24-26, 2013
62013
Показники якості та життєві цикли захищених інформаційно-вимірювальних систем
ОО Скопа, СЛ Волков, ОВ Грабовський
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2013
52013
Testing of measurement instrument software with the purpose of conformity assessment
O Velychko, V Gaman, T Gordiyenko, O Hrabovskyi
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (9), 19-26, 2019
42019
Розробка методу оцінювання якості інформаційно-вимірювальних систем на основі використання генетичних алгоритмів: автореферат дис... канд. техн. наук: 05.01. 02
ОВ Грабовський
Одеса, 2013
22013
Принципові питання вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації показників якості інформаційно-вимірювальних систем на основі мультихромосомного генетичного алгоритму
ОВ Грабовський, ЛВ Коломієць
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2013
22013
Quality assessment of measurement instrument software with analytic hierarchy process
O Velychko, O Hrabovskyi, T Gordiyenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 35-42, 2019
12019
Розробка нового еволюційного рівня моделі обслуговування IaaS/PaaS/SaaS
НФ Казакова, ОВ Грабовський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (2 (71)), 2014
12014
Показники якості та життєві цикли інформаційно-вимірювальних систем
ОВ Грабовський, ТІ Наконечна, СЛ Волков
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2012
12012
Проблеми якості в системі вищої освіти
АВ Задорожний, ОВ Грабовський, ІВ Осадчук
Системи обробки інформації, 51-53, 2011
12011
Забезпечення ефективності системи гарантії якості освітніх послуг
ЛВ Коломієць, ОФ Дяченко, ОВ Грабовський
Системи обробки інформації, 54-58, 2011
12011
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в системах зв’язку
ЛВ Коломієць, ПП Воробієнко, МТ Козаченко, МБ Налісний, ...
Одеса: ТОВ «ВМВ, 2009
12009
Peculiarities of Testing of Measurement Instrument Software in Ukraine
O Velychko, O Hrabovskyi, T Gordiyenko
SEIA'2019 Conference Proceedings 52 (6), 241, 2009
12009
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПІРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ОМ Величко, ОВ Грабовський, ТБ Гордієнко
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ V-МОДЕЛІ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ТА ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ОМ Величко, ОВ Грабовський, ТБ Гордієнко
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2019
2019
Evaluation Results of Testing of the Measuring Instruments Software
O VELYCHKO, O HRABOVSKYI, T GORDIYENKO
Sensors & Transducers 237 (9-10), 165-170, 2019
2019
O. Velychko
V Gaman, T Gordiyenko, O Hrabovskyi
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (9), 97, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20