Подписаться
Ігор Добротвор (Igor Dobrotvor)
Ігор Добротвор (Igor Dobrotvor)
професор технологій композитів, ТНТУ, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tstu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані енергетичними полями
ПД Стухляк, АВ Букетов, ІГ Добротвор
Збруч, 2008
482008
Effect of the nature of fillers and ultraviolet irradiation on the mechanical properties of epoxy composite coatings
AV Buketov, PD Stukhlyak, IG Dobrotvor, NM Mytnyk, NA Dolgov
Strength of materials 41 (4), 431-435, 2009
152009
Епоксикомпозитнi матерiали, модифiкованi енергетичними полями
ПД Стухляк, АВ Букетов, IГ Добротвор
132008
Multi-agent system of IT project planning
O Dunets, C Wolff, A Sachenko, G Hladiy, I Dobrotvor
2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2017
122017
Вплив об’єму зовнішніх поверхневих шарів на залишкові напруження в епоксикомпозитах
ПД Стухляк, ІГ Добротвор, АВ Букетов, ІТ Сорівка
Наукові нотатки, 375-379, 2011
62011
Дослідження впливу природи наповнювачів і товщини покриттів на зміну градієнта кольорів та внутрішні напруження в епоксикомпозитах
ПД Стухляк, ІГ Добротвор, РЗ Золотий, АВ Букетов
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 83, 2006
62006
Investigation of the phenomena revealed on phase interface in epoxide-composites
P Stukhlyak, I Dobrotvor, M Mytnyk, A Mykytyshyn
Przetworstwo Tworzyw 23 (1 (175)), 53--63, 2017
52017
Дослідження параметрів поверхневих шарів при тістоутворенні з використання спектрального аналізу
ІЯ Стадник, ІГ Добротвор, ВП Василів
Scientific researches and their practical application. Modern state and ways …, 2014
52014
Conditions of oscillation of kinetics characteristics of microstructures of composites
IG Dobrotvor, IV Chykhira, IT Yarema
Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Technical Sciences 4, 52-55, 2017
42017
A study of creep of epoxy composites with continuous fibers and modified fine filler in aggressive media
AV Buketov, PD Stukhlyak, VV Levyts’kyi, MA Dolgov, IG Dobrotvor
Strength of materials 43 (3), 338-346, 2011
42011
Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитних матеріалів від обробки змінним магнітним полем низької частоти
ПД Стухляк, ВВ Карташов
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Визначення діапазонів оптимального вмісту дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах
ІГ Добротвор, ПД Стухляк, АВ Букетов
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2009
42009
Моделювання росту мікроструктур епоксикомпозитів функціями дискретних відліків
ІГ Добротвор
Наукові нотатки.-Луцьк: ЛДТУ.-2008.-Випуск 28, 64-73, 0
4
Automation research of thermal and physical characteristics of particulate-filled epoxy composites
IG Dobrotvor, DP Stukhlyak, АV Buketov, AG Mykytyshyn, RZ Zolotyi, ...
АРА АНДЫ УНИВЕРСИТЕТIНI, 124, 2018
32018
Determination of power output and impact on the rheological parameters of raw materials during rolling
PD Stadnyk, IG Dobrotvor, K Szwedziak
Agricultural Engineering 20, 2016
32016
Дослiдження повзучостi в агресивних середовищах епоксидних композитiв iз безперервними волокнами i модифiкованим дисперсним наповнювачем
АВ Букетов, ПД Стухляк, ВВ Левицький, МА Долгов, IГ Добротвор
Проблемы прочности, 141-153, 2011
32011
Oscillation properties of the solutions of equations with a polyharmonic operator in the space En
IG Dobrotvor
Ukrainian Mathematical Journal 36 (2), 230-232, 1984
31984
Conditions for the oscillation of solutions of a class of elliptic equations of high orders with constant coefficients
VI Gorbaichuk, IG Dobrotvor
Ukrainian Mathematical Journal 32 (5), 385-391, 1980
31980
Дослідження і моделювання залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від вмісту дисперсних часток
ПД Стухляк, ІГ Добротвор, ІТ Сорівка, ВВ Карташов, ОІ Вербицький
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 7, 2012
22012
Аналітичне дослідження кінематики дебалансу реактивно-інерційного блока інерційного трансформатора крутного моменту
П Стухляк, Р Курко, В Каретін, І Добротвор
Машинознавство, 41-44, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20