Алейнікова Олена Володимирівна
Алейнікова Олена Володимирівна
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах
ОВ Алейнікова
Д.: Дніпропетр. держ. аграр. ун-т,–2004.–20 с, 2004
212004
Система оптових ринків сільськогосподарської продукції: необхідність державного регулювання
ОВ Алейнікова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
112010
Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального регулювання сфери економічних відносин
ОВ Алейнікова
Вісник соціально-економічних досліджень, 8-13, 2014
92014
Сучасний стан та необхідні напрямки розвитку ринку інновацій в Україні
ГМ Кульнєва, ОВ Алейнікова
Держава та регіони, 159-163, 2006
82006
Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку АПК
ОВ Алейнікова
Інвестиції: практика та досвід, 131-135, 2011
72011
ОВ Алейнікова д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне КОНЦЕПЦІЯ …
ОВ Алейнікова
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань економіки, 2014
6*2014
Теорії циклічності та проблеми структурних, фінансових та системних криз суспільного виробництва
ОВ Алейнікова
Економіка. Управління. Інновації, 2014
62014
Стратегія макроекономічного регулювання конкурентоспроможності національної економіки
ОВ Алейнікова
Економіка та держава, 32-36, 2014
62014
Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави
ОВ Алейнікова
Економіка та держава, 25-28, 2013
62013
Необхідність удосконалення системи цінового моніторингу державою агропродовольчого сектора України
ОВ Алейнікова
Економіка та держава, 100-103, 2010
62010
Механізми формування інфраструктури аграрного ринку України
ОВ Алейнікова
Інвестиції: практика та досвід, 144-148, 2010
52010
ОВ Алейнікова к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ Наведено і …
ОВ Алейнікова
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань економіки, 2014
4*2014
Особливості використання режимів таргетування в сучасних умовах розвитку грошово-кредитної політики
ОВ Алейнікова
Інвестиції: практика та досвід, 22-25, 2013
42013
Напрями ефективної державної аграрної політики та програмно-цільовий підхід державного регулювання АПК
ОВ Алейнікова
Інвестиції: практика та досвід, 99-103, 2011
42011
Особливості формування механізму державного регулювання аграрної галузі на сучасному етапі
ОВ Алейнікова
Інвестиції: практика та досвід, 89-93, 2011
42011
Активізація фінансово-кредитної політики держави щодо агропродовольчої сфери
ОВ Алейнікова
Інвестиції: практика та досвід, 115-119, 2011
42011
Оцінка ефективності державної підтримки сільськогосподарського виробництва
ОВ Алейнікова
Економіка та держава, 106-109, 2010
42010
Концепція раціональної поведінки споживача та мотиви ірраціональності
ОВ Алейнікова
Економіка та держава, 27-30, 2014
32014
Взаємодія і розмежування функцій державного регулювання АПК на державному і регіональному рівнях
ОВ Алейнікова
Економіка та держава, 98-101, 2011
32011
Критерії ефективності механізму державного регулювання агропродовольчого сектору економіки
ОВ Алейнікова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20