Юлия Бакай
Юлия Бакай
Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, кафедра земельного и аграрного права
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні
ЮЮ Бакай
Юлія Юріївна Бакай, 2010
82010
Конституційні засади аграрного права України
БЮ Юріївна
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років …, 2016
2016
Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні
БЮ Юріївна
Іванченко І. С., 2016
2016
Щодо питань реформування аграрної освіти України
БЮ Юріївна
Правові проблеми розвитку сільських територій України: Матеріали Круглого …, 2015
2015
Правове регулювання договору контрактації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: Міжнар. наук.-практ …, 2009
2009
Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект)
БЮ Юріївна
Підприємництво, господарство і право, 118-121, 2009
2009
Принципи правового регулювання вирощування та реалізації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Підприємництво, господарство і право, 54-57, 2009
2009
Про правове забезпечення вирощування та реалізації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Актуальні проблеми правового забезпечення національної продовольчої безпеки …, 2008
2008
Деякі питання удосконалення законодавства України про вирощування і реалізацію насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 5-річ-чю …, 2008
2008
Правове регулювання вирощування та реалізації насіння соняшника: стан та перспективи
БЮ Юріївна
Українська наука ХХІ століття: Матеріали четвертої всеукраїнської науково …, 2008
2008
З історії виникнення та розвитку законодавства про вирощування та реалізацію насіння соняшника
БЮ Юріївна
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11