Юлия Бакай
Юлия Бакай
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні
ЮЮ Бакай
Юлія Юріївна Бакай, 2010
112010
Особливості оподаткування акцизним податком пального в Україні
НІ Атаманчук, НС Хатнюк, НМ Борейко, ЮЮ Бакай
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики., 2020
12020
Правові засади запровадження інноваційних технологій в агробізнесі
ЮЮ Бакай
Юрайт, 2020
2020
As for the ownership right to the land of the Ukrainian people
B Y.Y.
European Journal of Law and Political Sciences, 3-9, 2020
2020
INTERNATIONAL AGRARIAN RECEIPTS AS A MECHANISM FOR FOREIGN INVESTMENT
A Starodubtsev, Y Bakai
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (33), 259-267, 2020
2020
FEATURES OF FUEL EXCISE TAX IN UKRAINE
NI Atamanchuk, NS Khatniuk, NМ Boreiko, YY Bakai
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (32), 76-86, 2020
2020
Конституційні засади аграрного права України
БЮ Юріївна
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років …, 2016
2016
Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні
БЮ Юріївна
Іванченко І. С., 2016
2016
Щодо питань реформування аграрної освіти України
БЮ Юріївна
Правові проблеми розвитку сільських територій України: Матеріали Круглого …, 2015
2015
Правове регулювання договору контрактації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: Міжнар. наук.-практ …, 2009
2009
Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект)
БЮ Юріївна
Підприємництво, господарство і право, 118-121, 2009
2009
Принципи правового регулювання вирощування та реалізації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Підприємництво, господарство і право, 54-57, 2009
2009
Про правове забезпечення вирощування та реалізації насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Актуальні проблеми правового забезпечення національної продовольчої безпеки …, 2008
2008
Деякі питання удосконалення законодавства України про вирощування і реалізацію насіння соняшнику
БЮ Юріївна
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 5-річ-чю …, 2008
2008
Правове регулювання вирощування та реалізації насіння соняшника: стан та перспективи
БЮ Юріївна
Українська наука ХХІ століття: Матеріали четвертої всеукраїнської науково …, 2008
2008
З історії виникнення та розвитку законодавства про вирощування та реалізацію насіння соняшника
БЮ Юріївна
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2008
2008
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ
ЮЮ Бакай, ГО Дуброва
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17