Лариса Оліфіра
Лариса Оліфіра
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблема формування професійної управлінської компетентності керівників закладів освіти в психолого-педагогічних дослідженнях
Л Оліфіра
Теорія та методика управління освітою, 1-10, 2010
132010
Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника.–[Електронний ресурс]
ОА Бондар, ОЄ Кравчина, ОМ Оліфіра
Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em8/content/08boapwm. htm, 0
10
Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів
ЛМ Оліфіра
ЛМ Оліфіра, 2012
52012
Нормативне забезпечення організації освітнього процесу підвищення кваліфікації кадрів освіти
ЛМ ОЛІФІРА
Рекомендовано Вченою радою Рівненського обласного інституту післядипломної …, 2017
42017
Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності
ЛМ Оліфіра
«ScienceRise: Pedagogical Education», 43-47, 2018
32018
Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації як педагогічна категорія
ЛМ Оліфіра
Нова педагогічна думка, С. 47 – 50, 2014
32014
Професійна управлінська компетентність керівників вищих навчальних закладів у контексті пожиттєвої освіти
ЛМ Оліфіра
Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами: Матеріали …, 2013
32013
Професійна управлінська компетентність керівників педагогічних ВНЗ І – ІІ рівня акредитації
ЛМ Оліфіра
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН …, 2012
32012
Принципи організації навчальних тренінгів через застосування ІКТ в системі післядипломної педагогічної освіти
LM Olifira
Інформаційні технології і засоби навчання 14 (6), 2009
32009
Тренінг як прогресивна технологія розвитку професійної управлінської компетентності керівників освіти
ЛМ Оліфіра
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН …, 2014
22014
Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні
ОМ Отич, ЛК Задорожна, ЗВ Рябова, ЛМ Оліфіра, ГМ Тимошко, ...
КультурКонтакт, 2018
12018
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ НА ЗАСАДАХ АНДРАГОГІКИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ЛМ Оліфіра
Сорочан ТМ–доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти …, 0
1
Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників
ЛМ Оліфіра, СІ Синенко
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» 8 (15), 2020
2020
SUBJECTIVE WELL-BEING, ORGANIZATIONAL STRESSORS AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES
LO Olena Bondarchuk, Tamara Sorochan
Political and Economic Self-Constitution: Media, Citizenship Activity and …, 2019
2019
Postgraduate Pedagogical Education System of Scientific and Pedagogical Staff Member: Challengers and Perspectives
S Olifira, L., Synenko
Association agreement: driving integrational changes. Collective monograph …, 2019
2019
Розвиток лідерства керівників закладів освіти як чинник ефективності реалізації освітніх реформ
ОЛ М.
Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія …, 2018
2018
Керівництво командою та теорії лідерства
ЛМЛНВ Оліфіра
Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для …, 2018
2018
Диверсифікація неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників в умовах відкритої післядипломної освіти
ЛМ Оліфіра
Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія, 157-170, 2018
2018
Діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з упровадження інноваційних освітніх технологій у процес підвищення …
ТМ Оліфіра, Л. М., Сорочан
Післядипломна освіта в Україні, 33-37, 2018
2018
Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія
НГ Ничкало, АО Молчанова, НІ Клокар, МО Кириченко, ВВ Олійник, ...
Інтерсервіс, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20