Подписаться
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки
Сумський державний педагогічний уніеврситет імені А.С. Макаренка
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Региональные природно-территориальные комплексы Сумского Приднепровья
БН Нешатаев, АА Корнус, ВП Шульга
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету, 10-31, 2005
412005
Техногенний туризм у системі природокористування
ВЛ Казаков, ІІ Мещанін, ТА Казакова, ОЙ Завайлюк
Екологія і раціональне природокористування: зб. наук. праць Сумського держ …, 2006
332006
Гідротермічні особливості мезоклімату Північно-Східного регіону України за результатами спостережень 2005–2016 років
АО Корнус, AO Kornus, ДВ Линок, DV Lynok
Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки, 14-18, 2017
112017
Активізація пізнавальної діяльності школярів шляхом впровадження елементів інноваційних технологій на уроках географії та в позакласній роботі
ОВ Шевельова, ОГ Корнус
Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки, 187-191, 2017
82017
Екологічна освіта і виховання у шкільному курсі географії
ВВ Мовчан, ОГ Корнус, АО Корнус
Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки, 191-195, 2017
72017
Деякі несприятливі процеси, спричинені роботою річок та посилені діяльністю людини (на прикладі Сумської області)
ОС Данильченко
Наукові записки СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Географічні науки, 35-39, 2016
62016
Причини та наслідки заболочення території Сумської області
ОС Данильченко, ММ Герасименко
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С …, 2019
52019
Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму)
ІГ Смирнов
Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки, 154-174, 2017
52017
Критерии геоэкологической оценки трасс магистральных трубопроводов
ВГ Мякота
Навуковi записки Сумьского державного педагогiчного унiверситету iм А.С …, 2012
52012
Водні ресурси Сумської області та їх використання
ОС Данильченко, ВВ Гавриш
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С …, 2019
42019
Впровадження STEM-освіти на уроках географії
ОГ Корнус, АС Пугач
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 225-230, 2018
4*2018
Методичні рекомендації до проведення геологічних екскурсій для учнів закладів загальної середньої освіти на території міста Суми та Сумської області
ВВ Вертель
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 213-225, 2018
42018
Потенційні геологічні заповідні об’єкти природно-заповідного фонду Сумської області
ВВ Вертель
Наукові записки СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Географічні науки, 63-70, 2016
42016
ТУРИЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ
ВЮ Пестушко
Наукові записки СумДПУ імені АС Макаренка. Географічні науки, 223-228, 2015
42015
Актуальные геоэкологические проблемы Сумского Приднепровья
БН Нешатаев
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні …, 2010
42010
Стійкість поверхневих вод Сумської області
ОС Данильченко, ВВ Гавриш, ОО Винарчук
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С …, 2020
32020
Суспільно-географічне положення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації як складова просторового потенціалу території
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки, 135-145, 2017
32017
Оцінка геоекологічного стану річки Сумки в межах міста Суми
ОС Данильченко, OS Danylchenko, АС Рибальченко, AS Rybalchenko
Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки, 25-30, 2017
32017
Формування нових рекреаційних потреб населення
СІ Сюткін
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 140-144, 2016
32016
Ресурси лікувально-оздоровчого туризму в Сумській області
ОГ Корнус, OH Kornus, АО Корнус, AO Kornus, ЮВ Лебедь, YV Lebed
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 128-135, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20