Наталія Мовчун
Наталія Мовчун
науковий співробітник, ДУ "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова" НАМН України
Verified email at geront.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Допомога вдома особам похилого віку: форми і методи (огляд літератури)
ВВ Чайковська, ТІ Вялих, ДР Чайківська, ІІ Тарабукіна, СВ Москалюк, ...
Проблемы старения и долголетия 26 (1 - 2), 72 - 105, 2017
42017
Патентно-інформаційні дослідження в медицині: відомча інструкція/уклад
АР Уваренко
АР Уваренко, НО Артамонова, ОМ Литкевич [та ін.], 0
2
Organization of Medical-Social Services for the Elderly Internally Displaced persons from the ATO Zones at the Level of Primary Medico-Sanitary Care
V Chaykovska, T Vialykh, N Velichko, V Tolstikh, S Moskaliuk, N Movchun
Aging and longevity 2 (1), 47-55, 2021
2021
Моніторинг інноваційної активності закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, підпорядкованих МОЗ України у 2019 році.
НО Закрутько, ЛІ, Мислицький, ОВ, Луговська, ГГ, Луговська, НЕ, Мовчун
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2020
2020
INFORMATION SUPPLY OF UKRAINE’S HEALTH SPHERE OF PRODUCTION RECEIVED BY SCIENTIFIC DEVELOPMENTS BY THE INSTITUTIONS OF THE INDUSTRY IN 2014-2016.
LI Zakrutko, YM Gorban, LG Bilan, NO Movchun
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2018
2018
Показники інноваційної діяльності за результатом виконаних науково-дослідних робіт у сфері охорони здоров’я України
НЕЛ Н.О. Мовчун, Л.І. Закрутько
ХIV з’їзд офтальмологів України, 249-250, 2018
2018
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОї КОМУНІКАЦІЇ У СарЕРІ
ОВ Мислицький, ЛІ Закрутько, ЛГ Білан, НО Мовчун
2018
Інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я України продукцією, отриманою при виконанні наукових розробок установами галузі у 2014–2016 рр.
ЛІ Закрутько, ЄМ Горбань, ЛГ Білан, НО Мовчун
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 71-77, 2018
2018
Наукова продукція розроблена у 2016 році з метою використання в практиці охорони здоров’я України
ЛГБ Л.І. Закрутько, Н.О. Мовчун
Актульні питання офтальмології: Мат. наук.-практ. конф. офтальмологів…, 2017
2017
Інноваційне забезпечення науковою продукцією закладів охорони здоров’я України для впровадження нових розробок у їх практичну діяльність: інформ. лист
СМБ Л.І. Закрутько, Л.Г. Білан, Н.О. Мовчун, Л.М. Новгородська
інформаційний лист, 4 с., 2017
2017
Аналіз наукової діяльності науково-дослідних установ МОЗ України щодо стану впровадження у практику охорони здоров’я їх наукових досліджень: інформ. лист
ОВМ НО Мовчун, АЄ. Горбань, ЛІ. Закрутько
інформаційний лист, 8 с., 2016
2016
Помощь на дому людям пожилого возраста: формы и методы (аналитический обзор)
НА Мовчун, ВВ Чайковская, АК Ешманова
Актуальные проблемы теоретичекской и клинической медицины (Казахстан), 35 - 40, 2015
2015
Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008—2012 рр.
АЄ Горбань, ВЗ Нетяженко, ЛІ Закрутько, НО Мовчун, СМ Бородай
Український терапевтичний журнал, 5-11, 2013
2013
Моніторинг основних засобів наукової комунікації за напрямом Кардіологія та ревматологія в сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр.
ЛІ Закрутько, АЄ Горбань, ЛМ Новгородська
Україна. Здоров'я нації, 105-113, 2013
2013
Моніторинг засобів наукової комунікації за напрямом Хірургія в сфері охорони здоров'я за 2007-2011 рр.
АЄ Горбань, ПД Фомін, ЛІ Закрутько, ІВ Клоченко, НО Мовчун, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 5 - 10, 2013
2013
МОНІТОРИНГ ЗАСОБІВ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА НАПРЯМОМ ХІРУРГІЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗА 2007-2011 РР.
AE Gorban, PD Fomin, LI Zakrutko, IV Klochenko, NO Movchun, ...
Клінічна та експериментальна патологія 12 (1), 2013
2013
Анализ основных средств научной коммуникации в обеспечении информацией специалистов терапевтического профиля в Украине в 2008-2012 гг
АЕ Горбань, ВЗ Нетяженко, ЛИ Закрутько, НА Мовчун, СН Бородай
Украинский терапевтический журнал, 005-011, 2013
2013
Моніторинг упровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я терапевтичного профілю у 2008-2011 рр.
АЄ Горбань, ЄД Мороз, НА Острополец, ЛІ Закрутько, НО Мовчун
Сімейна медицина, 77 - 78, 2012
2012
МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХІВЦІВ ГЕРОНТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
СГ Бурчинський, СА Михальський, НО Мовчун
2012
Кваліметрія та семантика вітчизняного наукового інформаційного потоку з проблем доказової медицини
Н Мовчун
Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній…, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20