СХІД (SKHID) ISSN 1728-9343 (Print)  ISSN 2411-3093 (Online)
СХІД (SKHID) ISSN 1728-9343 (Print) ISSN 2411-3093 (Online)
Український культурологічний центр, Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Introduction to mass communication theories
JO Wogu
Enugu: University of Nigeria press limited, 2008
402008
Стратегічні аспекти формування можливостей покращення діяльності суб'єктів малого бізнесу
O Kvilinskiy
282012
Формування міжнародного іміджу України в західному світі (на прикладі Польщі)
Г Лавриненко
Схід, 2011
242011
Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України
АО Касич
Схід, 2005
242005
Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України
Л Шабаліна, М Корнейченко
Схід, 2012
222012
Показники та методи оцінювання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
В Гришко
Схід, 2010
222010
Адміністративна реформа в Польщі як крок до інтеграції в Європейський Союз
С Бочаров
Схід, 2009
212009
Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: порівняльна характеристика за складом і змістом
Т Кондрашова, О Соболєва
Схід, 2009
202009
Communication systems in Africa
MO Ukonu, JO Wogu
Nsukka: Charisma Publishers, 2008
202008
Ринковий нагляд: зарубіжний досвід і підходи до реформування в Україні
В Дятлова
Схід, 2011
192011
Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища
М Кужелєв, В Меженська
Схід, 2012
152012
Мотивація і стимулювання праці персоналу як інструмент удосконалення діяльності підприємства
Д Петраченко
Схід, 2009
152009
Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та їх вплив на експлуатаційні витрати
О Ємєльянов, О Курило
Схід, 2009
152009
Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи
ГМ Котіна, АМ Котина, ММ Степура, ММ Степура, П Кондро
Український культурологічний центр, 2017
142017
Дослідження економічної сутності бюджетування та фінансового планування
І Алфьорова, М Колесникова
Схід, 2010
142010
Диверсифікація підприємства: передумови, види та форми
О Бокань
Схід, 2010
142010
Фактори інвестиційної привабливості промислових галузей України
В Гончаров, О Горова
Схід–2006.–1 (73).–С, 35-39, 2006
142006
Криза, війна чи конфлікт-як коректно називати події на Сході України?
Р Додонов
Схід, 107-112, 2015
132015
Класичні університети України: історія походження та зміст терміна
В Масальський, Г Димиденко
Схід, 2010
132010
Економіко-правове забезпечення розвитку житлово-комунального господарства на концесійній основі
О Лук’янченко, Р Джабраілов
Схід. Донецьк, 5-8, 2006
132006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20