Follow
Воробйова Оксана Петрівна / Оксана Воробйова / О.П. Воробьева /Oksana Vorobyova / O. Vorobyova
Воробйова Оксана Петрівна / Оксана Воробйова / О.П. Воробьева /Oksana Vorobyova / O. Vorobyova
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні управлінські моделі New Public Management і Good Governance та їх запровадження в Україні
ОП Воробйова
Ефективність державного управління, 230–234-230–234, 2015
402015
ISO standards as a quality assurance mechanism in higher education
O Vorobyova, M Horokhova, L Iliichuk, N Tverezovska, O Drachuk, ...
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 14 (2), 73-88, 2022
182022
Теоретичні й методологічні основи сучасної системи державних закупівель
А Храмкін, О Воробйова
Державні закупівлі України, 17, 2008
142008
Нормативно-правове забезпечення електронної комерції: міжнародний досвід
ОП Воробйова
Ефективність державного управління, 269-275, 2012
122012
Інформаційне суспільство та його вплив на становлення електронного бізнесу
О Воробйова
Демократичне врядування.–2010.–Вип 5, 2010
112010
Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти
ОП Воробйова, МВ Гриценко, ВІ Луговий, О Оржель, ОМ Слюсаренко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2017
102017
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І)(препринт)
ОП Воробйова, МА Дебич, ІО Линьова, ВІ Луговий, О Оржель
ІВО НАПН, 2018
82018
Закордонний досвід фінансової автономії у системі вищої освіти
ОП Воробйова
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп.Темат. вип. “Наука і …, 2014
82014
Забезпечення якості електронного навчання в європейському просторі вищої освіти
ОП Воробйова
Інформаційні технології і засоби навчання, 245-252, 2018
72018
Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції
О Воробйова, М Дебич, В Луговий, О Оржель, О Слюсаренко, ...
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2020
52020
Автономія та врядування у вищій освіті Бібліографічний покажчик
ВПТ О Воробйова, С.А.Калашнікова, О.М.Коваленко, В.І.Луговий, О.М.Слюсаренко ...
52015
Особливості використання систем управління якості ISO у галузі вищої освіти
ОП ВОРОБЙОВА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2019
42019
Управління якістю вищої освіти як концептуальний пріоритет сучасності
О Воробйова
Молодий вчений, 131-133, 2018
42018
Quality assurance of e-learning in the european higher education area
OP Vorobyova
Information Technologies and Learning Tools 64 (2), 245-252, 2018
42018
Ретроспектива дослідження проблеми формування інформаційно-аналітичної компетентності у сучасній педагогічній науці
О Воробйова
Педагогічні науки, 178-181, 2018
42018
Міжнародний досвід підготовки експертів у сфері забезпечення якості вищої освіти
Воробйова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 236 -249, 2017
42017
Порівняльний аналіз міжнародного досвіду оцінювання забезпечення якості вищої освіти
Воробйова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2017
42017
Теоретико-методологічні засади формування стандартів забезпечення якості у галузі вищої освіти
О Воробйова
Молодий вчений, 273-277, 2018
32018
Гуманізація вищої освіти як засіб забезпечення її якості в Україні: методичні рекомендації
ВТ О Воробйова, Гриценко, Луговий, О. Слюсаренко, А. Ставицький, Ж. Таланова
32016
Впровадження електронного бізнесу в Україні: державно-управлінський аспект
ОП Воробйова
з держ. упр. Київ, 2013, 0
3
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20