Оксана Петрівна Воробйова
Оксана Петрівна Воробйова
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні управлінські моделі New Public Management і Good Governance та їх запровадження в Україні
ОП Воробйова
Ефективність державного управління, 230–234-230–234, 2015
232015
Теоретичні й методологічні основи сучасної системи державних закупівель
А Храмкін, О Воробйова
Державні закупівлі України, 17, 2008
122008
Інформаційне суспільство та його вплив на становлення електронного бізнесу
О Воробйова
Науковий вісник.–2010.–Вип. 5, 1-9, 2010
92010
Закордонний досвід фінансової автономії у системі вищої освіти
ОП Воробйова
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп.Темат. вип. “Наука і …, 2014
72014
Нормативно-правове забезпечення електронної комерції: міжнародний досвід
ОП Воробйова
Ефективність державного управління, 269-275, 2012
72012
Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: монографія (ВІ Луговий, ЖВ Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України
ОП Воробйова, МВ Гриценко
62017
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І)(препринт)
ОП Воробйова, МА Дебич, ІО Линьова, ВІ Луговий, О Оржель
ІВО НАПН, 2018
52018
Міжнародний досвід підготовки експертів у сфері забезпечення якості вищої освіти
Воробйова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 236 -249, 2017
42017
Забезпечення якості електронного навчання в європейському просторі вищої освіти
ОП Воробйова
Інформаційні технології і засоби навчання, 245-252, 2018
32018
Теоретико-методологічні засади формування стандартів забезпечення якості у галузі вищої освіти
ОП Воробйова
Молодий вчений, 273-277, 2018
32018
Автономія та врядування у вищій освіті Бібліографічний покажчик
ВПТ О Воробйова, С.А.Калашнікова, О.М.Коваленко, В.І.Луговий, О.М.Слюсаренко ...
32015
Концептуальні засади ендаументу: поняття, види і принципи діяльності
ОП Воробйова
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп.Темат. вип. „Європейська …, 2014
32014
Quality assurance of e-learning in the european higher education area
OP Vorobyova
Information Technologies and Learning Tools 64 (2), 245-252, 2018
22018
Ретроспектива дослідження проблеми формування інформаційно-аналітичної компетентності у сучасній педагогічній науці
О Воробйова
Педагогічні науки, 178-181, 2018
22018
Порівняльний аналіз міжнародного досвіду оцінювання забезпечення якості вищої освіти
Воробйова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2017
22017
Гуманізація вищої освіти як засіб забезпечення її якості в Україні: методичні рекомендації
ВТ О Воробйова, Гриценко, Луговий, О. Слюсаренко, А. Ставицький, Ж. Таланова
22016
Основні механізми державного регулювання розвитку електронного бізнесу в Україні
О Воробйова
http://www. dridu. dp. ua/vidavnictvo/2012/2012_02 2813 (29), 12, 2012
22012
Зарубіжний досвід забезпечення розвитку електронної комерції
О Воробйова
Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ.–2011.–Вип 29 …, 2011
22011
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ISO У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОП ВОРОБЙОВА
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
12019
Особливості функціонування ендавменту у галузі вищої освіти
ОП ВОРОБЙОВА
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20