Арсенюк І.
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптивний алгоритм керування радіокерованим візком
І Арсенюк, В Месюра, В Савчук
Інтернет – Освіта – Наука 2, 583 - 586, 2006
142006
An intelligent system of neural networking recognition of multicolor spot images of laser beam profile
A Yarovyi, R Ilchenko, I Arseniuk, Y Shemet, A Kotyra, S Smailova
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
112018
Паралельно-ієрархічне перетворення плямоподібних зображень на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи
А Яровий, І Арсенюк, М Матейчук, С Кашубін, Т Польгуль
Вісник Хмельницького національного університету, 127 - 133, 2014
102014
Навчально-дослідницька система автоматичного керування радіокерованим візком.
І Арсенюк, В Месюра, Ю Ляшенко
Вісник ВПІ, 112 - 115, 2009
102009
Розв’язання задачі подолання перешкод мобільним роботом
І Арсенюк, Д Волхонський
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 67 - 72, 2006
102006
Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки якості графічних растрових зображень
І Арсенюк, С Кукунін, О Сілагін
«IES-2014» Зб. наук. праць., 321, 2014
92014
Розпізнавання об’єктів у змінному середовищі
І Арсенюк, В Колодний, Д Будельков
Інтернет - Освіта - Наука 2, 603 - 605, 2006
92006
Комп’ютерні мережі: навчальний посібник
ІР Арсенюк
ІР Арсенюк, АА Яровий–Вінниця: ВНТУ 145, 2010
72010
Поліпшення якості зображень
ВП Майданюк, ІР Арсенюк
ВНТУ, 2015
62015
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Компютерні науки»
ІР Арсенюк, ВІ Месюра, СВ Барабан, ВП Майданюк
52021
Increasing the speed of fractal image compression using two-dimensional approximating transformations
VP Maydaniuk, IR Arseniuk, OO Lishchuk
Journal of engineering sciences. Vol. 6, Iss. 1: 16-20., 2019
52019
Формування компонентних структур тестування цифрових пристроїв на основі їх графового представлення
С Перевозніков, І Арсенюк, В Озеранський
ВНТУ, 2012
42012
Перетворення параметрів елементів замкнених кіл на основі методів комбінованого врвноваження струмів і напруг
ОМ Роїк, ІР Арсенюк
ДонНТУ, 2002
42002
Виключення мультиплікативної складової похибки перетворення в системах поелементного діагностування пристроїв РЕА
ІР Арсенюк, ВІ Месюра, ОМ Роїк
Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ (Івано–Франківський державний …, 1999
41999
Виключення мультиплікативної складової похибки перетворення в системах поелементного діагностування пристроїв РЕА
І Арсенюк, В Месюра, О Роїк
Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ 8 (36), 114 - 120, 1999
41999
Проектування системи цифрової корекції та підвищення якості растрових зображень у сфері рентгенографії
АА Яровий, ІР Арсенюк, ДГ Пасічник
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.№ 1: 72-77., 2017
32017
Особенности реализации CRM системы CDM Flexible с использованием Smalltalk
В Месюра, Т Бомберг, В Седлецький, I Арсенюк, ВІ Месюра, ...
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. Вінниця: Універсум 2 (18 …, 2008
32008
Розвиток олiмпiадного руху з програмування в Українi: цiлi, стан, преспективи
Б Мокін, В Грабко, В Месюра, І Арсенюк, Н Журавльова
Мiжнародна науково-технiчна конференцiя "Iнтернет – Освiта – Наука" 1, 98 - 102, 2008
32008
Діагностування аналогових пристроїв радіоелектронної апаратури. Монографія
О Роїк, І Арсенюк
ВНТУ, 2005
32005
Розробка структурних методів та засобів підвищення точності вимірювальних перетворювачів для систем поелементного діагностування. ІВС
ІР Арсенюк
32000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20