Бабин Ігор Анатолійович / Babyn I. / Бабин І. А.
Бабин Ігор Анатолійович / Babyn I. / Бабин І. А.
Вінницький національний аграрний університет, асистент кафедри сільськогосподарських машин
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Відходи птахівництва–джерело невикористаної енергії
АВ Грицун, ІА Бабин, ВМ Яропуд
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
32012
Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом
ВМ Булгаков, ОВ Адамчук, ВП Кувачов, ІА Бабин
Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця: ВНАУ, 2020.№ 3 (98). С. 5-14., 2020
22020
Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки
ІА Бабин
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 4 (107).-С. 89-99., 2019
12019
Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду
СІ Павленко, АВ Грицун, ІА Бабин, ДВ Терещенко, АІ Грисенко
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2018.-№ 2 (101).-С. 15-22., 2019
12019
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ ПРОМИВАННЯ МОЛОКОПРОВОДІВ МОЛОЧНО-ДОЇЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ІЗ ПОВІТРЯНИМ ІНЖЕКТОРОМ
ІА Бабин
МОН України, Миколаїв: МНАУ, 2-5, 2019
12019
Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами
АВ Грицун, ІА Бабин, ОА Грицун
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 10-13, 2015
12015
Аналіз методів підвищення зносостійкості і довговічності робочих органів бурякозбиральної техніки
ЛП Середа, ІА Бабин, ВЯ Николайчук
1
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ДІЙКОВОЇ ГУМИ ПЕРЕМІННОГО ПЕРЕРІЗУ
АВ Грицун, ІА Бабин
Colloquium-journal, 42-47, 2021
2021
Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння
ІА Бабин, АВ Грицун
Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця: ВНАУ, 2020.№ 2 (109). С. 16-26., 2020
2020
Машини та обладнання і їх використання в захисті рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 …
ВМ Яропуд, ІА Бабин
2020
Моделювання процесів сепарації картопляного вороху в барабанному сепараторі
СМ Грушецький, ВМ Яропуд, ІА Бабин
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2020.-№ 2 (109).-С. 27-41., 2020
2020
Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини
СМ Грушецький, ВМ Яропуд, ІА Бабин
Вібрації в техніці та технологіях.-2020.-№ 1 (96).-С. 125-140., 2020
2020
Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок (Пат. на корисну модель 140923)
ІА Бабин, ВМ Яропуд, АВ Грицун, ВМ Пришляк
Пат. 140923 UA, МПК A01J 7/02.-№ u 2019 09823; заявл. 16.09. 2019; опубл …, 2020
2020
Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» у …
ВМ Яропуд, ІА Бабин
2020
Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК
ІВ Севостьянов, АВ Грицун, ІА Бабин, СЛ Чуйко
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 1 (104).-С. 36-46., 2020
2020
Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором
ВМ Пришляк, ІА Бабин, ІВ Гунько
2020
Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання
ІА Бабин, АВ Грицун
Colloquium-journal, 2020
2020
Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт
ВМ Пришляк, АВ Грицун, ІА Бабин
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2017.-№ 1 (96).-С. 187-189., 2019
2019
Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії
ІА Бабин
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 1 (104).-С. 5-12., 2019
2019
Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок
ІА Бабин
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 3 (106).-С. 13-17., 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20