Экономического анализа кафедра, кафедра економічного аналізу
Экономического анализа кафедра, кафедра економічного аналізу
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності
НА Волкова, НС Шевчук, ЛО Бойко, РМ Волчек, НЕ Подвальна
Одеса: ОНЕУ, 2012
312012
Економічний аналіз
ЄП Кожанова, ІП Отенко
Х.: ВД “ІНЖЕК, 2005
292005
Теоретичні та методичні аспекти дослідження інвестиційної привабливості України
ІВ Нападовська
Вісник ДонДует, 28, 2005
202005
Факторний аналіз ефективності використання основних засобів на прикладі ПАТ «Одескабель»
ОМ Гайдаєнко, ОН Гайдаенко
152016
Управлінський аналіз: Навчальний посібник
ОМ Гайдаєнко, НС Шевчук
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015
142015
Застосування кореляційно–регресійного аналізу для прогнозування результатів діяльності підприємства
ОМ Гайдаєнко, ОН Гайдаенко
РВВ Луцький НТУ, 2017
132017
Аналитические методы управления эффективностью функционирования предприятия
НА Волкова, АЛ Коляда
Тверской Государственный университет, 2015
132015
Організація та методика економічного аналізу: Навч. посібник для бакалаврів всіх напрямків підготовки.
ЛО Бойко, РМ Волчек, НА Волкова
Одеса, ОДЕУ.–2010–348 с, 2010
132010
Канонічні кореляції як аналітичний інструмент управління фінансовим станом харчових підприємств
РМ Волчек, РН Волчек
Інститут аграрної економіки, 2012
122012
Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства» для студентів-магістрантів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит»
РМ Волчек, АЛ Коляда, ТМ Нікуліна
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016
112016
Проблемні аспекти інформаційного забезпечення оцінювання підприємств кабельної промисловості України
ІВ Нападовська, ИВ Нападовская
Житомирський державний технологічний університет, 2010
102010
Анализ материальных ресурсов в управлении конкурентоспособностью предприятия
НС Шевчук, ОН Гайдаенко, ОМ Гайдаєнко
92014
Методика расчета и оценка показателей деловой активности предприятия
НА Волкова
Нива Поволжья, 2013
92013
Особливості відображення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги у фінансовій звітності за справедливою вартістю
РМ Волчек, ГО Москалюк, РН Волчек, АА Москалюк
Одеський національний економічний університет, 2017
82017
Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
РМ Волчек, АЛ Коляда, РН Волчек
82016
Аналітичне обґрунтування ефективності функціонування готельних підприємств
НЕ Подвальна, НЭ Подвальная
Одеський національний економічний університет, 2014
82014
Аналіз ділової активності підприємства/Гайдаєнко О. М.
ОМ Гайдаєнко
Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, 35-36, 2014
72014
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону
МІ Назаров
Економіка та держава, 91-95, 2013
72013
Управління розвитком та формування рекреаційних територій (на прикладі Миколаївської області)
ОМ Гайдаєнко
Дис.… кан. екон. наук. Спеціальність 8, 150, 0
7
Формування оптимальної структури капіталу підприємства
ОМ Гайдаєнко, ОН Гайдаенко
62016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20