Ганна Геннадіївна Довгополова
Ганна Геннадіївна Довгополова
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, каф. педагогічного менеджменту та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років ХХ–початку ХХІ століття
ГГ Довгополова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Культура педагогічного лідерства як умова ефективності школи
ГГ Довгополова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
12015
Можливості впровадження американського досвіду розвитку культури школи в умовах реформування вітчизняної освіти
ГГ Довгополова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 11-18, 2013
12013
Актуалізація проблеми програмно-цільового управління розвитком закладу позашкільної освіти
ГГ Довгополова
ГО «Південна фундація педагогіки», 2019
2019
Педагогічний потенціал дитячої книги у формуванні естетичного смаку молодших школярів на уроках іноземної мови
ГГ Довгополова
2019
The School-Level Factors of Effective Schooling
HH Dovhopolova
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2018
2018
Педагогічний потенціал дитячої літератури у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови
ГГ Довгополова, ОМ Друженець
ФОП Цьома, 2018
2018
Проблема формування особистості у вищій школі в контексті педагогічної спадщини АС Макаренка
ГГ Довгополова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Peculiarities of teaching students to read in foreign languages with the aіd of computer technologies
G Dovhopolova, Hаnna
Key Issues of Education and Scences: Development Prospects for Ukrane and …, 2018
2018
Стан дослідженості проблеми організаційно-педагоічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти в США
Г Довгополова, Ганна, Ю Степанець, Микола
Педагогічні науки: збірник наукових праць 1 (LXXXI), 20-27, 2018
2018
The concept of professional learning community in modern American theory of education
HG Dovhopolova
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest …, 2017
2017
DEVELOPMENT OF AMERICAN SCHOOL ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE CONCEPT OF «CARING COMMUNITY»
G Dovgopolova
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана …, 2017
2017
Досвід США в підготовці магістрів із педагогічної освіти
Г Довгополова, М Степанець
Редакційна колегія, 25, 2017
2017
МАЙСТЕР-КЛАСИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ГГ Довгополова, ТП Фурманець
Редакційна колегія, 5, 2016
2016
АВТОНОМНИЙ ШКІЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ГГ Довгополова, АІ Карлашова
Редакційна колегія, 64, 2016
2016
Імідж сучасного навчального закладу як складова його усіпішності
ГГ Довгополова
Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Культура педагогічного лідерства як умова модернізації вітчизняної школи
ГГ Довгополова
Самореалізація пізнавально-творчого і професійногопотенціалу особистості в …, 2016
2016
Формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу
ГГ Довгополова, ВМ Орловцев
Магістр : Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції …, 2016
2016
Концептуальні підходи до розгляду культури школи в сучасній теорії освіти США
ГГ Довгополова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Концепция профессиональной учебной общины в современной американской теории образования
ДА Г.
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20