Ольга Резніченко
Ольга Резніченко
КНТУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПОЗААУДИТОРНА ВИХОВНА РОБОТА У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. ТА НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ
ОМ Резніченко
42012
Умови ефективної позааудиторної роботи куратора у вищих технічних навчальних закладах
ОМ Резніченко
Українська інженерно-педагогічна академія, 2013
32013
Самоврядування як інститут формування особистості фахівця інженерної галузі у другій половині ХХ століття
ОМ Резніченко
32012
Досвід організації позааудиторної виховної роботи у вищих технічних закладах у другій половині ХХ століття
ОМ Резніченко
12013
Актуальні проблеми виховної роботи у вищих технічних навчальних закладах в сучасних умовах
ОМ Резніченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (2), 70-72, 2009
12009
Страх як психологічний феномен: сучасні концепції та підходи до вивчення.
ОО Резніченко
Досягнення сучасної психологічної науки та практики, 89-94, 2020
2020
Економіка та організація сільськогосподарського виробництва
ОО Резніченко
ЦНТУ, 2020
2020
До проблеми страхів у жінок середнього віку.
ОО Резніченко
Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я, 179-183, 2019
2019
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 173, 2019
2019
Исследование работы монорельсового пути при переменной нагрузке
МК Резніченко, ОМ Резніченко
Машинобудування, 144-148, 2019
2019
Показник бідності в контексті вивчення людського капіталу
ДС Насипайко, ОО Резніченко
РВЛ ЦНТУ, 2019
2019
Методичний інструментарій аналізу відтворення людського капіталу
ДС Насипайко, ОО Резніченко
РВЛ ЦНТУ, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНІВ
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно …, 2018
2018
Пріоритетні напрями формування людського капіталу
ДС Насипайко, ОО Резніченко
КОД, 2018
2018
Регулювання соціально-трудових відносин на засадах корпоративної відповідальності
ДС Насипайко, ОО Резніченко
РВЛ ЦНТУ, 2017
2017
ПДВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
І Крисоватий, В Опарін, О Резніченко, А Соколовська, В Суторміна, ...
ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING, 2016
2016
Напрямки виховання майбутньої еліти в сучасних умовах
ОМ Резніченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 381-386, 2016
2016
Проблеми розвитку трудових правовідносин
ДС Насипайко, ОО Резніченко
ЦНТУ, 2016
2016
Формування соціальної відповідальності
ДС Насипайко, ОО Резніченко
КОД, 2016
2016
Людський капітал як фактор сталого розвитку
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20