Людмила Малоштан, Ludmila Maloshtan (orcid:0000-0003-1904-9579)
Людмила Малоштан, Ludmila Maloshtan (orcid:0000-0003-1904-9579)
профессор биологии,фармакологии НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження фенольного комплексу із трави люцерни посівної
СВ Ковальов, СВ Ковалев, АМ Ковальова, АМ Ковалева, ...
192008
Експериментальне дослідження гіпоглікемічної активності рослинних екстрактів
ВА Рибак, ЛМ Малоштан, ВА Рыбак, ЛН Малоштан
72013
Вплив рибіфлану на функціональний стан печінки щурів при хронічному ураженні тетрахлорметаном
ОЮ Яценко, ЛН Малоштан
НФаУ, 2004
62004
Study of anti-inflammatory and reparative properties of sapropel extracts from Prybych deposits
OY Strus, NP Polovko, LM Maloshtan, EY Yatsenko
Coll Sci Pap Staff Members PL Shupyk NMAPE 23, 392-8, 2014
52014
Изучение гипогликемической активности густого экстракта фасоли на модели дитизонового диабета
ВА Рыбак, ЛН Малоштан
Journal of Siberian Medical Sciences, 2014
52014
Effect of the vaginal pessaries Melanizol® and Klimedeks® on the glycogen level in the vaginal tissue of rats on the background of experimental vaginitis.
OV Dolzhykova, LM Maloshtan, RF Yeriomenko, VA Maloshtan
Ceska a Slovenska farmacie: casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a …, 2017
42017
The study of the action of the thick extract from the leaves of Corylus avellana on the vascular tissue permeability
LM Maloshtan, GS Kalenichenko, OV Dorovskyy
Клінічна фармація, 26-29, 2015
42015
Оценка влияния корректора белкового обмена экстракта из травы люцерны посевной на процессы окисления белков
РФ Еременко, ЛН Малоштан
Journal of Siberian Medical Sciences, 2014
42014
Дослідження гіпоглікемічної активності екстрактів листя кизилу
ВА Рибак, ОВ Криворучко, ЛМ Малоштан, ВА Рыбак, ЕВ Криворучко, ...
42013
Вплив тривалого застосування густого екстракту квасолі на показники вуглеводного обміну в щурів з метаболічним синдромом на тлі ожиріння
ВА Рибак, ЛМ Малоштан
Фармакологія та лікарська токсикологія, 80-84, 2014
32014
Фармакологическое изучение экстракта из листьев лещины обыкновенной на модели тромбофлебита периферических сосудов уха кролика
ДЮ Юсифова, ЛН Малоштан, ОМ Шаталова, ДЮ Юсіфова, ...
32014
Експериментальне дослідження специфічної активності гелю «Тіалан»
СМ Коваленко, ЛМ Малоштан, ІІ Баранова, СН Коваленко, ...
НФаУ, 2012
32012
Изучение антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности адиахрома
БН Медведев, ЛН Малоштан, ЕЮ Яценко, БМ Медведєв, ...
НФаУ, 2010
32010
Вивчення впливу густого екстракту квасолі на гостру інсулінову недостатність, викликану антиінсуліновою сироваткою у кролів
ВА Рибак, ЛН Малоштан, ВА Рыбак, ЛМ Малоштан
22014
Вивчення впливу коректора білкового обміну екстракту з трави люцерни посівної на рівень тиреоїдних гормонів
РФ Єрьоменко, ЛМ Малоштан, ОА Щербак, РФ Еременко, ...
НФаУ, 2013
2*2013
Вивчення репаративної активності нових комбінованих супозиторіїв «Клімедекс»
КО Степанова, ОВ Должикова, ЛМ Малоштан, ЮВ Левачкова, ...
22010
Синтез N-ариламидов (4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-6-сульфонил)уксусной кислоты и их влияние на систему свертывания крови
ВА Зубков, ТА Цапко, ИС Гриценко, ЛН Малоштан
Известия Академии наук. Серия химическая, 2272-2272, 2010
22010
Вплив широкосмугового сигналу електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону низької інтенсивності на клітини кісткового мозку щурів
ВЄ Доброва, ОВ Должикова, ЛМ Малоштан, КО Степанова
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 193-197, 2009
22009
Вплив екстракту сої на концентрацію білків плазми крові на фоні доксорубіцінової кардіоміопатії (ДКМП)
ЛМ Малоштан, РФ Єрьоменко, ОМ Шаталова
Український біофармацевтичний журнал, 29-33, 2009
22009
Анализ проблем валидации биоаналитических методик используемых при фармакологических и клинических исследованиях лекарственных средств
ВЕ Доброва, ЛН Малоштан
Системи обробки інформації, 29-31, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20