Ефименко П.Б.; Єфіменко П.Б.;P.B. Efimenko; P.B. Iefimenko Yefimenko P.B.
Ефименко П.Б.; Єфіменко П.Б.;P.B. Efimenko; P.B. Iefimenko Yefimenko P.B.
Харьковская государственная академия физической культуры
Підтверджена електронна адреса в kharkov.ukrtel.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Техніка та методика класичного масажу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ПБ Єфіменко
Х.: ХНАДУ, 2013
652013
Педагогічні умови забезпечення різнорівневої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури
ПБ Єфіменко
Харків (Yefimenko, PB (2002). Pedagogical conditions of providing of various …, 2002
272002
Техніка та методика класичного масажу:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]
ПБ Єфіменко
Харків: ХНАДУ, 2013
152013
Техніка та методика масажу
ПБ Єфіменко
Харків:«ОВС», 2007.–216 с, 2001
112001
Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки
ІА Максимчук
Психологія розвитку особистості: теорія і практика: зб. Матеріалів науково …, 2016
92016
Соматовегетативные нарушения в организме студентов при вынужденном функциональном искривлении осанки
ПБ Ефименко
Физическое воспитание студентов, 37-39, 2011
72011
Техніка та методика класичного массажу
ПБ Єфіменко
Харків: ОВС, 2007.–216 с. Єфіменко ПБ Техніка та методика класичного массажу …, 2007
72007
Средства восстановления работоспособности
ПБ Ефименко
Здоровье человека и профилактика заболеваний: Учебное пособие/Под ред. ВП …, 1998
71998
Домінуючі мотиви майбутніх реабілітологів при вивченні дисципліни «Лікувальний масаж
ЄП Богуславович
Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.- теор. журн., С 81-84., 2015
5*2015
Внедрение инновационных технологий в учебный процесс дисциплины «Массаж» при подготовке специалистов по физической реабилитации
ПБ Ефименко, ОП Канищева
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2009
52009
Техніка та методика масажу/Харківський держ. Інститут фізичної культури
ПБ Ефіменко
Харків,“ОВС, 2001
52001
Дифференцированный подход к самостоятельным занятиям по повышению алаптационных возможностей организма будущих инженеров энергетиков
ОП Канищева, НП Ефименко, ПБ Ефименко
Физическое воспитание студентов, 93-95, 2010
42010
Вплив занять боксом на формування особистісних якостей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки
КВ Хлєбцевич, ПБ Єфіменко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
42007
Level Of Health Of Student's Youth Under The Influence Of Different Sports-Recreational Classes.
K Mulyk, V Mulyk, L Duhina, L Karpets, B Pustovoit, P Yefimenko, ...
RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES 9 (3 …, 2018
32018
Самомасаж у комплексі засобів здоров’язберігаючих технологій у студентів вищих навчальних закладів
ПБ Єфіменко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
32014
Значення різних систем і методів самомасажу в процесі оздоровчих заходів організму студентів
ПБ Єфіменко
Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 79-84, 2016
22016
Дослідження моніторингу стану здоров’я студентів хнау з різним рівнем адаптаційних можливостей
НП Єфіменко, ПБ Єфіменко, ОП Каніщева
Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 73-78, 2016
22016
Розвиток професіної компетентності студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту на практичних заняттях зі спортивного масажу
ПБ Єфіменко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
22014
Диференційований підхід до масажу хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта
ПБ Єфіменко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 115-118, 2013
22013
Формирование жизненных ценностей студентов при изучении дисциплин оздоровительной направленности
ПБ Ефименко, НП Ефименко, ОП Канищева
Физическое воспитание студентов 4, 62-64, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20