Джужа Олександр Миколайович / Dzhuzha Oleksandr / https://orcid.org/0000-0003-1347-4937
Джужа Олександр Миколайович / Dzhuzha Oleksandr / https://orcid.org/0000-0003-1347-4937
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінологія: навч. посіб.
ЮФ Іванов, ОМ Джужа
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2006
2122006
Кримінологія
ОМ Джужа, ВВ Василевич
Вісник асоціації кримінального права України 1 (6), 471-473, 2016
99*2016
Кримінологія
ОМ Джужа, ВВ Василевич
Вісник асоціації кримінального права України 1 (6), 471-473, 2016
80*2016
Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством
OM Dz︠h︡uz︠h︡a
Атіка, 2009
782009
Кримінологія
ОМ Джужа, ВВ Василевич
Вісник асоціації кримінального права України 1 (6), 471-473, 2016
592016
Кримінологія
ОМ Джужа, ВВ Василевич
Вісник асоціації кримінального права України 1 (6), 471-473, 2016
592016
Щодо можливості вивчення правових явищ з позицій синергетики
ОМ Джужа, ЮЮ Орлов, РА Калюжний
Право і суспільство, 3-12, 2009
472009
Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навчальний посібник
ОМ Джужа, ЄМ Моісеєв, ВВ Василевич
К.: Атіка, 77, 2001
442001
Проблеми потерпілого від злочину (кримінологічний та психологічний аспекти): навч. посіб.
ОМ Джужа, ЄМ Моісеєв
К.: УАВС, 12, 1994
421994
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин
АО Гуленко
Сумський державний університет, 2020
362020
Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма: монографія
ОМ Джужа
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015
292015
Курс кримінології: Загальна частина: у 2 кн.
ОМ Джужа
К.: Юрінком Інтер, 2001
292001
Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні
О Джужа, Д Голосніченко, А Кирилюк
Право України, 65-70, 2003
242003
Профілактика злочинів:[підручник]
ОМ Джужа, ВВ Василевич, ОФ Гіда
К.: Атіка 720, 2011
232011
Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарний аспекти): монографія
ЄМ Моісеєв, ОМ Джужа
К.: НТВ Правник–НАВСУ, 1998
231998
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
ОМ Джужа, АВ Савченко, ВВ Чернєй
I︠U︡rinkom Inter, 2016
222016
Кримінологічна експертиза як засіб удосконалення законотворчого процесу
ОМ Джужа, АВ Кирилюк
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією, 125-137, 2003
222003
Щодо механізму злочинної поведінки
О Джужа, В Василевич, А Кирилюк
Право України, 66-71, 2005
202005
Актуальність кримінологічного дослідження екстремальних умов (ситуацій), що сприяють злочинності під час проведення антитерористичної операції.
О Джужа, А Гаркуша
192014
Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань: монографія
ІГ Богатирьов, ОМ Джужа, МП Ільтяй
Д.: Дніпропетровськ ун-т внут. справ, 2009
192009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20