Устенко Станіслав Веніамінович
Устенко Станіслав Веніамінович
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання моніторингу і контролінгу при реалізації рейтингового управління економічним об’єктом
СВ Устенко
Формування ринкових відносин в Україні, 101-107, 2003
142003
Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства
СВ Устенко, НО Іванченко
Актуальні проблеми економіки 11 (125), 169-173, 2011
132011
Моделювання наукомістких виробничих систем:[монографія]
СВ Устенко
К.: ЕКМО, 2008
112008
Ефективність посередництва комерційних банків в Україні: порівняльний аналіз банків з іноземним та українським капіталом
СВ Устенко, ДВ Шараєвський
Економiчний часопис-XXI, 2011
62011
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
СВ Устенко, ОП Степаненко
Збірник наукових праць, 2008
62008
Застосування PRIME-методу для управління бізнес-процесами підприємства
СВ Устенко, СВ Устенко, ОМ Помазун, ОН Помазун
Харківський національний економічний університет, 2013
42013
Моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем
СВ Устенко, СВ Устенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
32008
Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain
СВ Устенко, СВ Устенко, ІР Загорний
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
22019
Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці
ГО Чорноус
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
12016
Використання методу мурашиної колонії для розв'язання оптимізаційних задач
СВ Устенко, ОО Бібко
Науковий вісник НЛТУ України 25 (3), 2015
12015
Розвиток наукомістких підприємств України: моделі і методи
СВ Устенко
Моделювання та інформаційні системи в економіці.–К.: КНЕУ, 25-38, 2008
12008
Система управління кібербезпеки банків з використанням засобів штучного інтелекту
СВ Устенко, СВ Устенко, ТВ Остапович
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2020
2020
Використання технологій штучного інтелекту в системах відеоспостереження безпеки банку
СВ Устенко, СВ Устенко, ТВ Остапович
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Хаотичні архітектури–новий напрямок розвитку обчислювальної техніки
ОВ Палагін, АВ Палагин, МВ Семотюк, МВ Семотюк, СВ Устенко, ...
Институт кибернетики НАН Украины, 2020
2020
Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів міста
СВ Устенко, СВ Устенко, ТВ Валько
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Система інформаційної підтримки стійкого розвитку банків
СВ Устенко, СВ Устенко, ІГ Гіваргізов
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019
2019
Аналіз та використання технологій VoIP-телефонії в банківських системах
СВ Устенко, СВ Устенко, ТВ Остапович
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Теоретичні аспекти управління діяльністю логістичної компанії на підґрунті концепції управління ланцюгами поставок
АО Бабенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Інформаційна безпека веб-ресурсу на прикладі розробленого продукту
РК Синицький, ЯВ Рибалко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Критерії та аналіз засобів економіко-математичного моделювання адаптивного розвитку банків
СВ Устенко, СВ Устенко, І Гіваргізов
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20