Ольга Лебідь (Olha Lebid)
Ольга Лебідь (Olha Lebid)
Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Using the Proteus virtual environment to train future IT professionals
VH Shamonia, OV Semenikhina, VV Proshkin, OV Lebid, SY Kharchenko, ...
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
172019
Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу
ОВ Лебідь
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011
142011
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : монографія
ОВ Лебідь
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013
92013
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури
ОВ Лебідь
дис.… канд. пед. наук.; спец: 13.00. 04, Бердян. держ. пед. ун-т., 2012
92012
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітньої школи в умовах магістратури
ОВ Лебідь
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія 3 (21 …, 2009
92009
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітньої школи в умовах магістратури
ОВ Лебідь
Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету …, 2008
9*2008
Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : теоретико-методичний аспект
ОВ Лебідь
82017
Управління початковою школою
ОВ Лебідь
62015
Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури
ОВ Лебідь
ВНЗ „Університет імені Альфреда Нобеля”, ДЗ „Луганський національний …, 2018
52018
Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами
ОВ Лебідь
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
42017
Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури.
ОВ Лебідь
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
42017
Проблема стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом
ОВ Лебідь
Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів …, 2015
4*2015
Hotovnist kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu do stratehichnoho upravlinnia: zmistovo-kom-ponentnyi analiz [Willingness of Head of General Education for Strategic …
NP Volkova, OV Lebid
Sandomierz: Baltija, 73-92, 2018
32018
Ділова гра в процесі формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури
ОВ Лебідь
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 115–118, 2018
32018
Сутність та основні поняття стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом
ОВ Лебідь
Вісн. Черкас. ун-ту: наук. журн./Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького …, 2015
32015
Створення рефлексивного середовища магістратури як умова ефективної підготовки майбутнього керівника навчального закладу
С Немченко, О Лебідь
Молодь і ринок, 63-67, 2013
32013
Students’ computer-based workshops in mandatory classes of English for students majoring in psychology and linguistics: A comparative experimental study
NP Volkova, OB Tarnopolsky, OV Lebid, MR Kabanova, KV Vlasenko
Journal of Physics: Conference Series, 2021
22021
Схильність до ризику і сміливість як складові особистісного компоненту готовності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ОВ Лебідь
Педагогіка і психологія сьогодення : теорія і практика, 110–112, 2018
22018
Активізація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна умова формування їх готовності до стратегічного …
ОВ Лебідь
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та …, 2018
22018
Formuvannia hotovnosti maibutnoho kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu do stratehichnoho upravlinnia v umovakh mahistratury: teoretyko-metodychnyi aspekt [Forming the …
OV Lebid
Dnipro: Universytet imeni Alfreda Nobelia [in Ukranian], 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20