Ольга Лебідь (Olha Lebid)
Ольга Лебідь (Olha Lebid)
Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу
ОВ Лебідь
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011
82011
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : монографія
ОВ Лебідь
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013
72013
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури
ОВ Лебідь
дис.… канд. пед. наук.; спец: 13.00. 04, Бердян. держ. пед. ун-т., 2012
72012
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітньої школи в умовах магістратури
ОВ Лебідь
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія 3 (21 …, 2009
72009
Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітньої школи в умовах магістратури
ОВ Лебідь
Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету …, 2008
7*2008
Управління початковою школою
ОВ Лебідь
42015
Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : теоретико-методичний аспект
ОВ Лебідь
32017
Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами
ОВ Лебідь
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
32017
Проблема стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом
ОВ Лебідь
Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів …, 2015
3*2015
Сутність та основні поняття стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом
ОВ Лебідь
Вісн. Черкас. ун-ту: наук. журн./Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького …, 2015
32015
Ділова гра в процесі формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури
ОВ Лебідь
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 115–118, 2018
22018
Активізація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна умова формування їх готовності до стратегічного …
ОВ Лебідь
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та …, 2018
22018
Методологічні підходи у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури.
ОВ Лебідь
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
22017
Етапи розвитку стратегічного управління
ОВ Лебідь
Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасна педагогіка: теорія, методика …, 2017
22017
Аксіологічний підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури
ОВ Лебідь
Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи …, 2017
22017
Аналіз наукових підходів до дефініції поняття «стратегічне управління загальноосвітнім навчальним закладом»
ОВ Лебідь
Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. [«Педагогічні традиції та інновації в …, 2016
22016
Педагогіка вищої школи : підруч.
СГ Немченко, ОБ Голік, ОВ Лебідь
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014
2*2014
Створення рефлексивного середовища магістратури як умова ефективної підготовки майбутнього керівника навчального закладу
ОВ Лебідь
Молодь і ринок, 2013
22013
Ролі керівника як ключова ланка у формуванні ефективного функціонування нової української школи
ОВ Лебідь
Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи, 2019
12019
Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз
ОВ Лебідь, НП Волкова
European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20