Кафедра журналістики та реклами
Кафедра журналістики та реклами
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингові дослідження: підручник
ВВ Ортинська, ОМ Мельникович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007
202007
Соціально-етичний маркетинг підприємств
ТВ Дубовик, ІО Бучацька
Держава та регіони, 204-208, 2011
182011
Інтернет-маркетингові комунікації: монографія
ТВ Дубовик
К.: КНТЕУ, 2014
172014
Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу:[монографія]
ОМ Мельникович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
102009
Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі
ТВ Дубовик, ІО Бучацька
Сумський державний університет, 2017
92017
Ефективність маркетингової діяльності підприємств
А Савчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 27–38 …, 2015
72015
Значення стимулювання продажів у досягненні стратегічних цілей роздрібної торгівлі
ОМ Мельникович, ОВ Юсупова
Економіка розвитку, 70-76, 2015
72015
Теоретичні аспекти формування взаємовідносин у концепціях маркетингу
ЯВ Лісун
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 70-74, 2015
62015
Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій
ТВ Дубовик
Економічний часопис-ХХІ, 116-119, 2014
62014
Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств
ІО Бучацька
К, 2000
62000
Узгодження соціально-економічних інтересів підприємств на основі рефлексивного підходу
ЯВ Лісун
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки, 2015
52015
Складові інформаційного забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі
АМ Савчук
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
52014
Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика)
ОО Гайдей, ЯВ Лісун
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
52012
Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет
ТВ Дубовик
Актуальні проблеми економіки, 168-173, 2012
52012
Торгова реклама: теорія і практика управління: монографія
АА Мазаракі, ВВ Ортинська, ТВ Дубовик
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
52009
Формування кадрового потенціалу розвитку вітчизняного підприємництва
І Іванова, О Мельникович
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету …, 2006
52006
Виставковий бізнес в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку
ОМ Мельникович, ТВ Бугрімова
Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр.—Київ: Київ …, 2004
52004
Процедури управління маркетинговою діяльністю підприємства та їх інформаційне забезпечення
ІО Бучацька
Маркетинг и реклама, 1999
51999
Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ
Є Кияниця
Вісник Книжкової палати, 38-40, 2016
42016
Імідж організацій соціокультурної сфери: структурний підхід
ЄО Кияниця
Вісник Харківської державної академії культури, 78-85, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20