Петро Лакида (Petro Lakyda, Lakida)
Петро Лакида (Petro Lakyda, Lakida)
Професор кафедри лісового менеджменту
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фітомаса лісів України: монографія
ПІ Лакида
Тернопіль: Вид-во" Збруч, 2002
2082002
Estimation of forest phytomass for selected countries of the former European USSR
P Lakida, S Nilsson, A Shvidenko
Biomass and bioenergy 11 (5), 371-382, 1996
541996
Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся: монографія
ПІ Лакида, ЛМ Матушевич
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
532006
Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля: монографія
ПІ Лакида, АГ Лащенко, ММ Лащенко
К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2006
432006
Forest phytomass and carbon in European Russia
P Lakida, S Nilsson, A Shvidenko
WP-96-028, 1996
311996
Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат: монографія
ПІ Лакида
Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко ВМ, 2010
282010
Фітомаса вільшняків Західного Полісся України: монографія
ПІ Лакида
ПІ Лакида, ІВ Блищик–Корсунь-Шевченківський: ФОП ІС Майдаченко, 2010
202010
Продуктивність лісових насаджень України за компонентами надземної фітомаси
ПІ Лакида
автореф. дис. на здобуття наукового ступення доктора с.-г. наук.–К.: НАУ …, 1997
191997
Критерії та індикатори сталого управління лісами України
ПВ Кравець, ПІ Лакида
Науковий вісник НЛТУ України 12 (7), 2002
182002
Біопродуктивність та енергетичний потенціал м'яколистяних деревостанів Українського Полісся: монографія
ПІ Лакида
Корсунь-Шевченськівський: ФОП Гавришенко ВМ, 2012
172012
НОРМАТИВЫ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ ДЕРЕВЬЕВ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
ПИ Лакида, ИМ Матейко, АЭ Оборская, РД Василишин
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 115-119, 2012
172012
Осичники Східного Полісся України–надземна фітомаса та депонований вуглець: монографія
ПІ Лакида, АМ Білоус, РД Василишин
Корсунь-Шевченківський: Вид-во ФОП ІС Майдаченко, 2010
172010
Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка: монографія
ПІ Лакида
Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко ІС, 2009
172009
Фiтомаса лiсiв України
ПI Лакида
172002
Forest phytomass estimation for Ukraine
P Lakida
WP-96-096, 1996
171996
Фiтомаса лiсiв України: монографiя
ПI Лакида
162002
Перспективи використання біомаси лісів України для біоенергії
ПІ Лакида, РД Василишин
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвід …, 2006
142006
Штучні соснові деревостани Полісся України–прогноз росту та продуктивності: монографія
ПІ Лакида, АЮ Тєрєнтєв, РД Василишин
К.: ФОП Майданченко ІС, 2012
122012
Зменшення ризику глобальної зміни клімату шляхом депонування вуглецю при лісорозведенні та лісовідновленні в Україні
ПІ Лакида, ІФ Букша, ВП Пастернак
Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. праць.–К …, 2004
122004
Парадигма стійкого розвитку і біосферної ролі лісів України
ПВ Кравець, ПІ Лакида, АЗ Швиденко
Наук. вісник НАУ.–К.: НАУ.–1999, вип 17, 80-87, 1999
121999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20