Петро Лакида (Petro Lakyda, Lakida)
Петро Лакида (Petro Lakyda, Lakida)
Професор кафедри лісового менеджменту
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фітомаса лісів України: монографія
ПІ Лакида
Тернопіль: Вид-во" Збруч, 2002
2032002
Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся: монографія
ПІ Лакида, ЛМ Матушевич
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
532006
Estimation of forest phytomass for selected countries of the former European USSR
P Lakida, S Nilsson, A Shvidenko
Biomass and bioenergy 11 (5), 371-382, 1996
521996
Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля: монографія
ПІ Лакида, АГ Лащенко, ММ Лащенко
К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2006
412006
Forest phytomass and carbon in European Russia
P Lakida, S Nilsson, A Shvidenko
Biomass and Bioenergy 12 (2), 91-99, 1997
321997
Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат: монографія
ПІ Лакида
Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко ВМ, 2010
282010
Фітомаса вільшняків Західного Полісся України: монографія
ПІ Лакида
ПІ Лакида, ІВ Блищик–Корсунь-Шевченківський: ФОП ІС Майдаченко, 2010
192010
Продуктивність лісових насаджень України за компонентами надземної фітомаси
ПІ Лакида
автореф. дис. на здобуття наукового ступення доктора с.-г. наук.–К.: НАУ …, 1997
191997
Біопродуктивність та енергетичний потенціал м'яколистяних деревостанів Українського Полісся: монографія
ПІ Лакида
Корсунь-Шевченськівський: ФОП Гавришенко ВМ, 2012
172012
Критерії та індикатори сталого управління лісами України
ПВ Кравець, ПІ Лакида
Науковий вісник НЛТУ України 12 (7), 2002
172002
Forest phytomass estimation for Ukraine
P Lakida
WP-96-096, 1996
171996
НОРМАТИВЫ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ ДЕРЕВЬЕВ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
ПИ Лакида, ИМ Матейко, АЭ Оборская, РД Василишин
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 115-119, 2012
162012
Осичники Східного Полісся України–надземна фітомаса та депонований вуглець: монографія
ПІ Лакида, АМ Білоус, РД Василишин
Корсунь-Шевченківський: Вид-во ФОП ІС Майдаченко, 2010
162010
Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка: монографія
ПІ Лакида
Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко ІС, 2009
162009
Фiтомаса лiсiв України
ПI Лакида
162002
Перспективи використання біомаси лісів України для біоенергії
ПІ Лакида, РД Василишин
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвід …, 2006
142006
Зменшення ризику глобальної зміни клімату шляхом депонування вуглецю при лісорозведенні та лісовідновленні в Україні
ПІ Лакида, ІФ Букша, ВП Пастернак
Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. праць.–К …, 2004
142004
Фiтомаса лiсiв України: монографiя
ПI Лакида
142002
Штучні соснові деревостани Полісся України–прогноз росту та продуктивності:[монографія]
ПІ Лакида
Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко ІС, 2012
122012
Парадигма стійкого розвитку і біосферної ролі лісів України
ПВ Кравець, ПІ Лакида, АЗ Швиденко
Наук. вісник НАУ.–К.: НАУ.–1999, вип 17, 80-87, 1999
121999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20