Фаюра Оксана Петрівна
Фаюра Оксана Петрівна
асистент кафедри внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету імені Данила
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення перше)
ОО Абрагамович, ОП Фаюра, УО Абрагамович
Львівський клінічний вісник, 56-64, 2015
192015
Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення друге)
ОО Абрагамович, ОП Фаюра, УО Абрагамович
Львівський клінічний вісник, 31-39, 2016
72016
Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску й класу …
МО Абрагамович, МЛ Фармага, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, ...
Львівський клінічний вісник, 43-51, 2018
12018
Стан веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки різного ступеня важкості
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко, ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник, 19-23, 2014
12014
Особливості редокс-гомеостазу у хворих на цироз печінки залежно від тяжкості синтропічних коморбі дних уражень внутрішніх органів
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, ЛР Фаюра
Сумський державний університет, 2020
2020
Характеристика показників редокс-гомеостазу у цирозних хворих зі синтропічними коморбідними ураженнями залежно від тяжкості цирозу печінки
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, ЛР Фаюра
Український журнал медицини, біології та спорту, 151-157, 2020
2020
Спектр ізоформ кортактину в сечі хворих на цироз печінки та їх діаґностична цінність як потенційного молекулярного маркера його тяжкості
ОП Фаюра, МО Старикович, ОО Абрагамович, МО Абрагамович, ...
Львівський клінічний вісник, 24-29, 2019
2019
Уміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій у крові хворих залежно від тяжкості цирозу печінки та стану редокс-системи орґанізму
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, СЯ Толопко, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 18-27, 2019
2019
Вміст деяких гуморально-метаболічних вазоактивних чинників у крові хворих на цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості гепатопульмонального синдрому
МО Абрагамович, СЯ Толопко, ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник, 20-26, 2016
2016
Рекомендації Європейської асоціації кардіолоґів щодо ведення пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (2013)
ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник, 58-69, 2014
2014
СТИҐМИ ШКІРИ, ЇЇ ПРИДАТКІВ ТА СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК У ПАЦІЄНТІВ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ АЛКОҐОЛЬНОГО,«В» ТА «С»-ВІРУСНОГО ҐЕНЕЗУ
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, ОП Фаюра
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
СТИҐМИ ШКІРИ, ЇЇ ПРИДАТКІВ ТА СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК У ПАЦІЄНТІВ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ АЛКОҐОЛЬНОГО,«В» ТА «С»-ВІРУСНОГО ҐЕНЕЗУ
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, ОП Фаюра
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Стигмы кожи, ее придатков и слизистых оболочек у пациентов с циррозом печени
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, ОП Фаюра
Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии, 038-046, 2013
2013
Стигми шкіри, її придатків та слизових оболонок у пацієнтів із цирозом печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, ОП Фаюра
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 38-46, 2013
2013
Візуальні ознаки хронічних дифузних захворювань печінки: стиґми шкіри, її придатків та слизових оболонок
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник, 18-30, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15