Якимець Олексій Іванович
Якимець Олексій Іванович
Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
До питання правової охорони земель
ЯО І.
Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права, 105-107, 2018
2018
Обєктивна необхідність взаємодії суспільства і природи
ЯО Іванович
міжнародна науково-практична конференція м.Люблін республіка Польша, 117-119, 2017
2017
До питання правового регулювання екологічної безпеки України
ЯО Іванович
Міжнародна науково-практична конференція, 70-72, 2017
2017
Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля
ЯО Іванович
Матеріали Круглого столу-Київ, 12 червня 2017р.-Ін-тут крим.вик.служби, 15-17, 2017
2017
Екологічний контроль в системі державної екологічної політики
ЯО Іванович
Міжнар.наук.практ.конф., Ужгород, 21-22 квітня 2017, 100-103, 2017
2017
Законодавчі засади раціонального природокористування
ЯО Іванович
Матеріали Круглого сталу, 7-10, 2017
2017
Гарантування екологічної безпеки в Україні
ЯО Іванович
Наук.-практ.конф., Київ, 28 березня 2017, 12-15, 2017
2017
Кримінілістика та цивільне судочинство
ЯО Іванович
Наук.-практ.конф. з нагоди 50-річчя кафедри кримінілістики та судової …, 2015
2015
Роль криміналістики у вирішенні завдань цивільного судочинства
ЯО Іванович
Науковий вісник НАВС, 57-63, 2013
2013
Судова експертиза, основна форма використання спеціальних знань у цивільному судочинстві
ЯО Іванович
Загальноакадемічна підсумкова науково-теоретична конф., Київ 18 травня 2012 …, 2012
2012
Використання науково-технічних засобів у цивільному судочинстві
ЯО Іванович
Науковий вісник НАВС, 28-35, 2012
2012
Експертизи у цивільному судочинстві
ЯО Іванович
Міжнар.наук.конф.,Київ:Акад.праці і соц.відносин, 50-52, 2011
2011
Про можливості застосування криміналістичного дослідження документів у цивільному праві
ЯО Іванович
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2008
2008
Умови ефективного застосування науково-технічних засобів у цивільному процесі
ЯО Іванович
Науковий вісник КНУВС, 16-24, 2008
2008
Поняття та види науково-технічних засобів, що використовується у цивільному процесі
ЯО Іванович
Науковий вісник КНУС, 142-149, 2008
2008
Принципи застосування криміналістичних науково-технічних засобів у цивільному процесі
ЯО Іванович
Держава і права:Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, 525-532, 2008
2008
Роль науково-технічних засобів у цивільному судочинстві
ЯО Іванович
Держава і право:Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, 240-245, 2006
2006
Тактика призначення і провадження судової експертизи по цивільних справах
ЯО Іванович
Держава і права:Збірник наукових праць Юридичної і політичної науки, 213-218, 2002
2002
Правові засади використання науково-технічних засобів у цивільному процесі
ЯО І.
Науковий вісник НАВС, 15-18, 2002
2002
Процесуально-правова природа судової експертизи з цивільних справ
ЯО Іванович
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2002
2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20