Скиба Марина Валеріївна (Skyba Maryna V., Скиба Марина Валериевна)
Скиба Марина Валеріївна (Skyba Maryna V., Скиба Марина Валериевна)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в Україні: аналітична записка
М Скиба
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/654.–Назва з екрану, 0
10
Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України
МВ Скиба
9*
Приватизація як інструмент структурних перетворень в економіці України: поняття, основні проблеми та шляхи їх вирішення
М Скиба
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
82010
Державне управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці
МВ Скиба
Вісн. НАДУ, 224-230, 2005
72005
Механізм державного управління структурно інноваційними зрушеннями в економіці України
МВ Скиба
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012
52012
Щодо першочергових заходiв з активiзацiї iнновацiйної дiяльностi в Українi: аналiтична записка (грудень
М Скиба
52011
Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС
М Скиба
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2013
42013
Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризово-го відновлення економіки України: аналіт. доп./кер. авт. кол. ДС Покришка; за ред. ЯА Жаліла.–К.: НІСД, 2010.–72 с.
ДС Покришка, ЯА Жаліло, ДВ Ляпін, ЯВ Белінська, ОО Молдован, ...
Стратегічні пріоритети, 151, 2011
32011
Необхідність активізації інноваційної діяльності як чинника стійкого розвитку економіки України
МВ Скиба
Інвестиції: практика та досвід, 106-109, 2011
32011
Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ України як чинника зростання рівня якості надання освітніх послуг
МВ Скиба
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
22015
Формування інституціонального середовища для розвитку інноваційної діяльності в Україні
МВ Скиба
Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної …, 2012
2*2012
Інверсія регулюючої функції держави в умовах формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки
МВ Скиба
Стратегічні пріоритети, 65-73, 2011
22011
Формування фінансової основи місцевого самоврядування в Україні як підгрунтя підвищення якості послуг
МВ Скиба
Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при …, 2009
22009
Теоретичні аспекти державного управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці
МВ Скиба
Б. д, 0
2
ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
МВ Скиба
Економіка і держава, 34-38, 2017
12017
Improving e-government as one of the preconditions for economic development
MV Skyba
Sumy State University, 2016
12016
Формування та розвиток інституту корпоративної соціальної відповідальності
МВ Скиба
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ
МВ Скиба
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань економіки, 2014
12014
Сутність та роль держави: інституціональний аспект
МВ Скиба
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Еволюція наукових поглядів зарубіжних вчених щодо сутності поняття" підприємець"
МВ Скиба
Інвестиції: практика та досвід, 58-62, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20