Дмитрий Мищенко
Дмитрий Мищенко
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: теорія та методологія
ДА Міщенко
Дніпропетровськ: ДДФА, 2014
132014
Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку
ДА Міщенко
Агросвіт.-2008.-¹ 13, 27-30, 2008
102008
Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 13-16, 2016
72016
Удосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України
ДА Міщенко
Агросвіт, 36-40, 2015
72015
Організаційні та інституційні механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: оцінка, ефективність, методологічні основи
ДА Міщенко
ТОВ "Юго-Восток, Лтд"., 2012
62012
Аналіз методів державного регулювання аграрного сектора економіки України
ДА Міщенко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
62010
Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Науковий вісник Полісся 1 (2), 179-185, 2018
42018
Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 6-9, 2014
42014
Фінансування соціального захисту і соціального забезпечення в Україні
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018
32018
Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 …, 2015
32015
Державне регулювання аграрного сектору економіки України в умовах Світової організації торгівлі
ДА Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 89-91, 2011
32011
Роль державного управління в процесі реформування аграрного сектора в ринкових умовах
ДА Міщенко
Економіка та держава, 120-121, 2010
32010
Удосконалення механізму управління бюджетними видатками в Україні
ЛОМ Д.А. Міщенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 13-16, 2017
22017
Напрями вдосконалення державного управління системою забезпечення продовольчої безпеки України
ДА Міщенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 144-150, 2014
22014
Основні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки України
ДА Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 115-117, 2011
22011
Теоретичні засади формування механізму розвитку аграрного сектору економіки України
ДА Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 134-136, 2011
22011
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ.
ДА Міщенко
Наук. вісн. Академії муніципального управління: зб. наук. пр, 2011
22011
Взаємоузгодженість дій держави у перебудові галузевої структури аграрного виробництва у відповідності до викликів глобалізації
ДА Міщенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
22010
Аналіз ефективності соціальної політики держави щодо аграрного сектора економіки України
ДА Міщенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2009
22009
Організація служби маркетингу сільськогосподарського підприємства
ДА Міщенко
Агросвіт, 18-20, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20