Дмитрий Мищенко
Дмитрий Мищенко
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: теорія та методологія
ДА Міщенко
Дніпропетровськ: ДДФА, 2014
132014
Аграрний маркетинг в системі управління діяльністю підприємства на вітчизняному продовольчому ринку
ДА Міщенко
Агросвіт.-2008.-¹ 13, 27-30, 2008
122008
Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Науковий вісник Полісся 1 (2), 179-185, 2018
10*2018
Удосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України
ДА Міщенко
Агросвіт, 36-40, 2015
82015
Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 13-16, 2016
72016
Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 6-9, 2014
72014
Аналіз методів державного регулювання аграрного сектора економіки України
ДА Міщенко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
72010
Удосконалення механізму управління бюджетними видатками в Україні
ЛОМ Д.А. Міщенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 13-16, 2017
62017
Організаційні та інституційні механізми державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України: оцінка, ефективність, методологічні основи
ДА Міщенко
ТОВ "Юго-Восток, Лтд"., 2012
62012
Фінансування соціального захисту і соціального забезпечення в Україні
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018
52018
Особливості інституційного розвитку аграрного сектора економіки України
ДА Міщенко
Економіка та держава, 134-137, 2011
52011
Державна фінансова підтримка розвитку промисловості України як метод подолання фінансової кризи
ДА Міщенко
Публічне управління та митне адміністрування, 2017
42017
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
ДА Міщенко, ЛО Міщенко, ДО Холошня
Економіка і держава, 15-20, 2017
42017
Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення
ДА Міщенко, ЛО Міщенко
Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 …, 2015
32015
Напрями вдосконалення державного управління системою забезпечення продовольчої безпеки України
ДА Міщенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 144-150, 2014
32014
Державне регулювання аграрного сектору економіки України в умовах Світової організації торгівлі
ДА Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 89-91, 2011
32011
Основні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки України
ДА Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 115-117, 2011
32011
Теоретичні засади формування механізму розвитку аграрного сектору економіки України
ДА Міщенко
Інвестиції: практика та досвід, 134-136, 2011
32011
Використання методів статистичного моделювання для підвищення ефективності та якості виробництва аграрної продукції
ДА Міщенко, НО Чорна, ОВ Шевченко
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2018
22018
Оцінка бюджетного потенціалу регіонів: практичний аспект
ДА Міщенко, ЛО Міщенко, ДО Холошня
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 28-34, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20