Дмитрий Мкртычьян
Дмитрий Мкртычьян
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимізація системи доставки вантажів на основі множини критеріїв ресурсозберігаючих підходів
ДВ Ломотько, ДІ Мкртичьян
Східно-Європейський журнал передових технологій, 6-9, 2006
52006
Розроблення математичної моделі прогнозування обсягів навантаження з використанням нейро-нечіткого моделювання
ДІ Мкртичьян
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 45-51, 2012
32012
Вантажні станції в структурі регіональних логістичних транспортно-розподільних систем (РЛТРС)
ДІ Мкртичьян
Зб. Наук. Праць.–Харків: УкрДАЗТ, 2011
22011
Перспективи удосконалення технології розвозу місцевого вантажу на залізничному транспорті
ДІ Мкртичьян
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ.–Вип 124, 95-99, 0
2
Підвищення рівня сервісного обслуговування пасажирів високошвидкісних поїздів на залізничних вокзалах України
ДІ Мкртичьян, ВС Мороз, ДИ Мкртычьян
УкрДУЗТ, 2016
12016
Розгляд питань взаємодії залізничного та морського транспорту України
ОВ Лаврухін, ДІ Мкртичьян, ДС Афонін, АВ Лаврухин, ДИ Мкртычян, ...
УкрДАЗТ, 2015
12015
Дослідження причин виникнення комерційних несправностей на залізничному транспорті
ДІ Мкртичьян, ВО Гаріфуллін, МВ Литвишко
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
12014
Організація перевезення небезпечних вантажів
СВ Панченко, ВМ Запара, АО Ковальов, ДІ Мкртичьян, ЯВ Запара
УкрДУЗТ, 2019
2019
Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів
ОВ Лаврухін, ІМ Дмитро
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
Сучасний світовий досвід розвитку вискошвидкісного руху пасажирських поїздів та дослідження перспектив його розвитку в Україні
ОВ Лаврухін, ДІ Мкртичьян, ОМ Костєнніков, АД Іващенко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Аналіз і перспективи розвитку перевезень зернових вантажів залізничним транспортом України
ОВ Лаврухін, ДІ Мкртичьян, ОМ Костєнніков, СП Кануннікова, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Освіта та суспільствО
С Панченко, О Костєнніков, Д Мкртичьян, К Колесник
2014
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ НА ЗАІЛЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
ІМ Дмитро, ВО Гаріфуллін, МВ Литвишко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
2014
Операторські компанії як транспортно-логістичні учасники ринку руху товарів
ДІ Мкртичьян, ОМ Костєнніков, ІВ Сударська, СВ Кобзар
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
2013
Організація контейнеропотоків залізницями України на основі принципів логістики
ДІ Мкртичьян, ММ Валевата, ОМ Семенюк
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
2013
Удосконалення методів оперативного планування місцевою роботою на залізницях України
ДІ Мкртичьян, ДВ Каньовська, ОМ Костєнніков
Вісник економіки транспорту і промисловості, 92-93, 2012
2012
ШляхИ покращеннЯ роботИ пУнктУ кОмерційнОгО оглядУ поїздіВ тА ВагоніВ
ДІ Мкртичьян, УС Політило
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (5), 46-49, 2010
2010
Расчет экономического эффекта по внедрению системы видеонаблюдения
ДИ Мкртычьян, ИИ Колечкина
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (2 (37)), 8-10, 2009
2009
Модель визначення оптимального рівня прямого варіанта перевантаження
СМ Продащук, ДІ Мкртичьян
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (6), 56-59, 2008
2008
Исследование перемещения грузов в процессе перевозки
АН Котенко, ДИ Мкртычьян, ПЗ Абесадзе
Коммунальное хозяйство городов, 245-250, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20