Наталья Ковалева
Наталья Ковалева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання
НВ Ковальова
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2013
222013
Характеристика чинників, що лімітують упровадження позакласної роботи з фізичного виховання у старшій школі
О Андрєєва, Н Ковальова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 45-53, 2013
92013
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників у вільний час
Н Ковальова, О Андрєєва
Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. МП Драгоманова. Вип 7, 8-13, 0
6
Особливості проектування позакласної роботи старшокласників із фізичного виховання
Н Ковальова
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2012
52012
Технологія проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників
О Андрєєва, Н Ковальова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 2012 (2), 29-33, 2012
52012
Технологія проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників
Н Ковальова
Теорія і методика фіз. виховання і спорту, 29-34, 2012
52012
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧО ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Н Ковальова
52011
Аналіз проблем та перспектив впровадження оздоровчо-рекреаційної діяльності старшокласників в умовах загальноосвітнього закладу
О Андрєєва, Н Коваль, І Хрипко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 11-18, 2018
32018
Андрєєва О. Проблеми активiзацiї рекреацiйно-оздоровчої дiяльностi школярiв у вiльний час
О Андр, Н Ковальова
Науковий часопис НПУ iм.. МП Драгоманова. Серiя 7 (15), 8, 2010
32010
Технологiя проектування позакласної роботи старшокласникiв з фiзичного виховання: дис.. канд. наук з фiз. виховання i спорту: 24.00. 02/Наталiя Володимирiвна Ковальова; НУФВСУ …
НВ Ковальова
22012
Assessment of emotional state and mental activity of 15-16 year-old boys and girls who had a low level of physical activity
O Andrieieva, V Kashuba, I Carp, T Blystiv, M Palchuk, N Kovalova, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2019
12019
Вплив рухової активності на показники фізичного стану старшокласників
В Підгайна, Н Ковальова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників
Н Ковальова
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 62-67, 2017
12017
Проблеми організації вільного часу як умови розвитку рекреаційної діяльності старшокласників
ОВ Андрєєва, НВ Ковальова
Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту: зб. наук. пр.–2011.–Вип 91, 24-26, 2011
12011
Approaches of fitness trainer to forming customers motivation
NP Ieremenko, NV Kovaleva, VA Kovalev
Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15 …, 2020
2020
Підходи фітнес-тренера до формування мотивації клієнтів
НВ Ковальова, ВО Ковальов
Науковий часопис НПУ університету імені МП Драгоманова, 2020
2020
Характеристика рухової активності дітей молодшого шкільного віку
Н Єременко, Н Ковальова, С Бобренко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 49-55, 2019
2019
Сучасні підходи до формування культури здоров'я студентів у процесі фізичного виховання
Н Єременко, Н Ковальова, С Бобренко
ТОВ «Планер», 2019
2019
Оцінка ефективності оздоровчо-рекреаційної програми школярів старшого шкільного віку
Н Ковальова, В Підгайна
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
2016
Розробка оздоровчо-рекреаційної програми для старшокласників
Р виконано на кафедрі кінезіології НУФВіСУ
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20