Підписатись
Коваль Наталія Іванівна / Koval Nataliia
Коваль Наталія Іванівна / Koval Nataliia
Вінницький національний аграрний університет к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткувагння в
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність виробничих запасів як економічної категорії: обліковий та управлінські аспекти
НІ Коваль
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 93-105, 2017
612017
Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes
Y Aleskerova, L Fedoryshyna, N Koval
Baltic Journal of Economic Studies 4 (4), 1-5, 2018
572018
Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності
НМ Гудзенко, НІ Коваль, ТФ Плахтій
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 102-113, 2018
492018
Фінансовий облік І
ЯП Іщенко, ОА Подолянчук, НІ Коваль
підручник.-Вінниця: Кушнір ЮВ, 2020.-496 с./Рек. ВР ВНАУ як навч. посіб …, 2020
302020
Analysis of economic-financial experience of the world countries in the system of pension insurance
N Koval, N Priamuhina, I Zhmurko
Riga: Publishing House “Baltija Publishing, 2020
302020
Удосконалення методики складання та аналізу фінансової звітності підприємств
МБ Кулинич, НІ Коваль
Економіка і суспільство, 367-372, 2016
242016
Industry 4.0 and accounting: directions, challenges, opportunities
O Onyshchenko, K Shevchuk, Y Shara, N Koval, O Demchuk
Independent Journal of Management & Production 13 (3), 161-195, 2022
192022
Development of internal control and audit in Ukraine
O Antoniuk, N Koval, S Savitska, Y Mulyk, N Kuzyk, M Koshchynets
Independent Journal of Management & Production 12 (6), s376-s390, 2021
172021
Облік в фермерських господарствах: навчальний посібник
ГНМ Подолянчук О.А., Коваль Н.І.
Київ: «Центр учбової літератури», 2019
152019
Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах
ОА Подолянчук, НІ Коваль, ТВ Колесник
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 81-91, 2016
132016
Удосконалення організації обліку фермерських господарств: зарубіжний досвід
НІ Коваль
м. Миколаїв, 2015
112015
Методичні аспекти облікової політики для різних типів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]
НІ Коваль
Ефективна економіка, 2013
102013
Accounting in farms: textbook
OA Podolianchuk, NI Koval, NM Gudzenko
Kyiv: Center for Educational Literature, 374, 2019
82019
Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств
НІ Коваль
Глобальні та національні проблеми економіки.-2016.-Вип. 12.-С. 496-499., 2016
82016
Finansovyy oblik II [Financial accounting II]
YP Ishchenko, OA Podolianchuk, NI Koval
Vinnytsia: Kushnir Yu. V.[in Ukrainian], 2021
72021
Backgrounds for improving resource management of agricultural enterprises based on economic diagnostics of biofuel consumption
T Korpaniuk, Y Ishchenko, N Koval
The Journal of Social Sciences Research.-2019.-Vol. 5, Issue. 2.-P. 367-380., 2019
72019
Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring
M Myronenko, O Polova, O Khaietska, N Koval
Banks & bank systems, 173-183, 2018
72018
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: Монографія
РОД Коваль Н. І.
ВНАУ, 2013
72013
Vplyv informatsiinykh potreb korystuvachiv na strukturu ta popovnenia finansovoi zvitnosti [Influence of users' information needs on the structure and filling of financial …
NM Hudzenko, NI Koval, TF Plakhtii
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky–Economy …, 2018
62018
Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів в бюджетних установах
ВМ Метелиця, НІ Коваль
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця …, 2020
52020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20