Головач Інна Іванівна, Головач Инна, Inna Holovach, Inna Golovach
Головач Інна Іванівна, Головач Инна, Inna Holovach, Inna Golovach
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Application of ecological tourism in physical education of primary school age children.
O Andrieieva, Y Galan, A Hakman, I Holovach
The Journal of Physical Education and Sport (JPES) (Scopus), Р.7 – 15, 2016
462016
Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку
ІІ Головач
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-Київ, 2016
72016
Обґрунтування та розробка програми з використанням засобів екологічного туризму для дітей молодшого шкільного віку
О Андрєєва, І Головач
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015
52015
Рівень шкільної мотивації як фактор успішності навчально-оздоровчої діяльності дітей молодшого шкільного віку
ІІ Головач
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, С.85–91, 2014
32014
Сучасні тенденції стану здоров’я школярів
ТЮ Ільчишина, ІІ Головач
Науковий часопис національного педаго-гічного університету ім. Драгоманова …, 2014
22014
Використання основних форм екологічного туризму у фізичному вихованні школярів
ІІ Головач
Спортивний вісник Придніпров’я, С.37 – 42, 2014
22014
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ»
І Головач
Слобожанський науково-спортивний вісник, 12-14, 2010
22010
Формування мотивації учнів молодшого шкільного віку до оздоровчої рекреаційної рухової активності
О Андрєєва, І Головач, І Хрипко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
12016
Визначення тенденції гармонічності розвитку дітей молодшого шкільного віку (2-4 класи)
І Головач, Т Салоїд
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 68-72, 2014
12014
ЕКОСТЕЖКИ В СИСТЕМІ ТУРИСТСЬКО КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
С Дмитрук, І Головач
Педагогіка, психологія, філософія: зб. наук. праць–Переяслав-Хмельницький, 37-41, 2011
12011
Діагностика ставлення студентів IV курсу до занять фізкультурно-оздоровчою діяльністю та екотуризмом
ІІ Головач
ББК 75.4 (0) 90к. я431 В 78, 294, 0
1
Умови реалізації програми позакласних занятьз використанням засобів екологічного туризму
T Krutsevych, O Andrieieva, O Blagii, L Pogasіy, I Holovach
Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і …, 2020
2020
Management of the technical training process of athletes in cycling sports
O Polianychko, I Holovach, A Yeretyk, O Spesyvykh
Journal of Physical Education and Sport 19 (3), 1643-1647, 2019
2019
TECHNOLOGY OF BASKETBALL TRAINING PLANNING ADJUSTED FOR THE INFLUENCE OF HIGH PERFORMANCE SPORTS GLOBALIZATION FACTORS
R Sushko, I Golovach, G Ivanenko, S Shvetz
Sport Science and Human Health, 46-52, 2019
2019
ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ В БАСКЕТБОЛІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
R Sushko, I Golovach, G Ivanenko, S Shvetz
Спортивна наука та здоров'я людини, 2019
2019
Analysis of performances of European Championship participants among women’s wrestling cadets
M Latyshev, L Rybak, I Holovach, B Korolov, O Liashenko, O Kvasnytsya
Slobozhanskyi herald of science and sport 7 (5 (73)), 45-50, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ІІ Головач, ЛВ Ясько, СМ Салоїд
Young 56 (4.3), 2018
2018
Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання
О Андрєєва, І Головач, І Хрипко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 12 - 17, 2017
2017
Theoretical and applied aspects of the formation of ecological culture of schoolchildren in the process of physical education
О Andrieieva, I Holovach, I Khrypko
Slobozhanskyi herald of science and sport, 14-18, 2017
2017
Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання
О Андрєєва, І Головач, І Хрипко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 18-23, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20