Natalia Mospan
Natalia Mospan
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Вища освіта України в умовах розвитку ринкової економіки
НВ Мосьпан
Педагогічний процес: теорія і практика, 145-153, 2013
52013
National qualifications frameworks: the current state of play
N Mospan
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 38-41, 2014
22014
Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі
НВ Мосьпан
Педагогічний процес: теорія і практика, 72-75, 2014
22014
Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС
Н Мосьпан
Педагогічний процес: теорія і практика, 49-53, 2017
12017
Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play
N Mospan
Cogent Education 3 (1), 1221192, 2016
12016
Від освіти до ринку праці
Н Мосьпан
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 50-55, 2016
12016
Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
Н Мосьпан
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
12016
НАВЧАННЯ ЕМОЦІЙНО-МОДАЛЬНОЇ ІНТОНАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОКУРСІВ
НВ МОСЬПАН
(13.00. 02)/Київ. нац. лінгв. ун-т, 2009
12009
Students training tendency in the EU and Ukraine: legal aspect
N Mospan
The Modern Higher Education Review, 2017
2017
TRAINING SPESIALISTS WITH HIGHER EDUCATION IN EU
НВ Мосьпан
2016
Правове регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в державах-членах ЄС
Н Мосьпан
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 75-79, 2016
2016
Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
Н Мосьпан
Освітологія, 45-50, 2016
2016
Методика викладання іноземної мови у школі
НВ Мосьпан
2016
New law on higher education in Ukraine: innovations and risks
НВ Мосьпан, СО Сисоєва
Dedactica Slovenica 30 (3-4), 166-179, 2016
2016
Теоретична фонетика (англійська мова) для студентів ІІI курсу
НВ Мосьпан
2016
New law on higher education in Ukraine: innovations and risks
НВ Мосьпан
Didactica Slovenica 30 (3-4), 14-17, 2015
2015
Новий Закон України Про вищу освіту: нововведення та ризики
СО Сисоєва, НВ Мосьпан
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
ПОНЯТТЯ «COMPETENCE» ТА «COMPETENCY» В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ
НВ МОСЬПАН
ББК 74.03 (4Укр) Н 34, 122, 2015
2015
The teaching profession in a commercialization of higher education in the EU
НВ Мосьпан
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова:“Творча особистість учителя …, 2015
2015
Англомовна вища освіта в Європейському Союзі
НВ Мосьпан
Збірник наукових праць Уманського держ. пед. унів-ту імені Павла Тичини, 276-283, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20