Подписаться
Липовий Ігор Григорович / Липовий І. Г. / Lipoviy Igor
Липовий Ігор Григорович / Липовий І. Г. / Lipoviy Igor
Вінницького національного аграрного університету, аспірант
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток конструктивних схем вібровідцентрових технологічних машин для реалізації процесів механічної обробки сільськогосподарської сировини
ІП Паламарчук, ІГ Липовий, ВП Янович
Вібрації в техніці та технологіях, 54, 2009
62009
Використання гліцерину в якості корму для тварин
ЛВ Фіалковська, ІГ Липовий
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 95-98, 2017
32017
Обгрунтування робочих параметрів хвильового конвеєра для переміщення фаршу
ІП Паламарчук, ІГ Липовий
Вінниця. Вібрації в техніці і технологіях., 1997
31997
Розвиток конструктивних схем вібровідцентрових технологічних машин для реалізації процесів механічної обробки сільськогосподарської сировини
ВП Янович
Вібрації в техніці та технологіях, 54, 2009
22009
Кінематичні та енергетичні характеристики вібраційно-планетарної машини
ІГ Липовий, СА Шаргородський, ВП Янович
22008
Математичне моделювання механічного зневоложення в’язко-пластичної сировини на вібраційно-планетарній машині
ІГ Липовий, ВМ Бандура, АС Галіброда
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Розробка математичної моделі процесу вібровідцентрового сушіння кератиномісткої сировини
ІП Паламарчук, ОВ Зозуляк, ІГ Липовий
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 124-128, 2014
2014
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНО-ПЛАНЕТАРНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ВІДЖИМУ ФЕРМЕНТНИХ СУМІШЕЙ
ІГ Липовий, ВП Янович
2010
Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers
ОВ Цуркан, ІА Зозуляк, ІГ Липовий
" Техніка, енергетика, транспорт АПК"№ 1 (91), Вінниця ВНАУ, 2015, 0
Методичні вказівки з курсу" Планування експерименту" для студентів денної та заочної форми навчання
ВМ Пазюк, ОД Пазюк, ІГ Липовий
Процеси та апарати харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування …
ІМ Берник, ІГ Липовий
Механіко-технологічні властивості сільськогосподаських матеріалів. Конспект лекцій для студентів-бакалаврів галузі знань: 20–аграрні науки та продовольство; машинобудування …
ІП Паламарчук, ІГ Липовий, ОВ Зозуляк
Розвиток конструктивних схем вібровідцентрованих технологічних машин для реалізації процесів механічної обробки сільськогосподарської сировини
ІП Паламарчук, ІГ Липовий, ВП Янович
Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 208–агроінженерія та напряму …
ДГ Кодратюк, ІГ Липовий
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт, 0
Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування»(Обладнання переробних …
ІМ Берник, ІГ Липовий
Фізико-хімічні і технічні основи холодильних процесів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0517 «харчова промисловість та переробка …
ІП Паламарчук, ІГ Липовий, ОВ Зозуляк, ЛВ Фіалковська
ХТІ, 0
Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів.
ІГ Липовий
Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів
ВМ Бандура, ІГ Липовий
Вібрації в техніці та технологіях.-2019.-№ 2 (93).-С. 18-23., 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18