Kviatko, Tetiana; Kviatko, T.; Квятко, Тетяна Миколаївна; Kvyatko, Tetyana, Квятко,Т.М.
Kviatko, Tetiana; Kviatko, T.; Квятко, Тетяна Миколаївна; Kvyatko, Tetyana, Квятко,Т.М.
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в khntusg.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
World informatization in conditions of international globalization: factors of influence
V Babenko, I Perevozova, O Mandych, T Kvyatko, O Maliy, I Mykolenko
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue …, 2019
242019
Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем
ТМ Квятко, НІ Рижикова
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 45-54, 2017
12*2017
Еволюція спільної аграрної політики ЄС
НВ Шибаєва, ТМ Квятко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12*2015
Suspilni rynkovi transformatsii: hlobalnyi kontekst.[Public Market Transformations: Global Context]
LA Batiuk, TM Kviatko, NM Babko
Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic …, 2018
11*2018
Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium
I Sievidova, T Oliynik, O Mandych, T Kvyatko, I Romaniuk, L Leshchenko, ...
Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies 6 (4), 47-56, 2019
102019
Transnationalization of national economic systems in the conditions of globalization
LA Batuyk, TM Kvyatko, NM Babko
Visnyk KHNTUSG: ekonomichni nauky, 95-103, 2018
9*2018
Агромаркетинг як складова підвищення ефективності діяльності вітчизняних сільгосппідприємств
ТМ Квятко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
9*2014
Henezys naukovykh osnovnykh teoriy konkurentsiyi [Genesis of the scientific principles of competition theory]
TM Kvyatko
Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho …, 2017
8*2017
Співвідношення категорій ефективність та конкурентоспроможність: теоретичні засади досліджень, загальні риси та особливості
ТМ Квятко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
62014
Проблемы обеспечения конкурентоспособности участников рынка агропродовольственной продукции
АА Красноруцкий, ТН Квятко
XIX Международная научно-практическая конференция «Управление в социальных и …, 2011
32011
Методологічне значення сучасних теорій конкуренції для економічних досліджень
ІМ Квятко
ХНТУСГ, 2019
12019
Бенчмаркінг–основа ефективного розвитку підприємства
ТМ Квятко
Вестник Сумского национального аграрного университета, 126-129, 2013
12013
Формування взаємовідносин суб’єктів внутрішнього ринку продукції свинарства
ОО Красноруцький, ТМ Квятко
Збірник наукових праць 35, 2009
12009
Агромаркетинг в Україні: аспекти розвитку
ТМ Квятко, ЮП Вітковський
ХНТУСГ, 2019
2019
Competitiveness and price policy of Ukrainian agrarian enterprises for the production of organic products
YI Danko, AV Halynska, SI Plotnytska, AV Kornietsky, AY Boblovsky, ...
Espacios 40 (3), 03-03, 2019
2019
Innovative tools for socio-economic systems' development
O Mandych, A Ostenda
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019
2019
Strategic management conceptual principles of agricultural enterprises competitive behavior.
TM Kviatko, SV Rudenko, IG Mykolenko
Актуальные проблемы инновационной экономики, 48-53, 2018
2018
Ідентифікація виробничого потенціалу аграрного підприємства в системі управління його розвитком
ТМ Квятко, СВ Руденко, ДО Красноруцький
Харків, 2018
2018
Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Колективна монографія
ВМ Анісімов, ВА Чеботарьов, ОВ Кендюхов, КЮ Ягельська, ДВ Солоха, ...
К.: Вид-во" Центр навчальної літератури", 2015
2015
Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції: теоретичний аспект
ТМ Квятко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20