Sergii Danylevych, Serhii Danylevych, Данилевич Сергей Борисович
Sergii Danylevych, Serhii Danylevych, Данилевич Сергей Борисович
ХГУ "Народная украинская академия", KhUH People's Ukrainian Academy, канд..физ.-мат. наук, доцент
Підтверджена електронна адреса в nua.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Глоссарий современного образования
ВИ Астахова, ЕВ Астахова, ЛА Артеменко, КС Барашев, ...
62007
Сучасні інформаційні технології в економіці. Бізнес-аналіз даних засобами MathCAD: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Дьячкова, СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2006
32006
Электронное тестирование средствами MS Office
СБ Данилевич, ВА Кирвас
Системи обробки інформації, 258-261, 2010
22010
Современные информационные технологии в экономике. Основы программирования в среде MS Office
ЕИ Бобыр, СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2017
12017
Моделювання оцінювання впливів факторів на показники ефективності організаційно-технологічних об’єктів з врахуванням сезонності виробництва
ТО Прокопенко, ВІ Куліш
Технологический аудит и резервы производства, 15-17, 2015
12015
Создание учебной деловой игровой программы средствами VBA MS Excel
СБ Данилевич, ВА Кирвас
Системи обробки інформації, 146-149, 2007
12007
Методические рекомендации по дисциплине «Информационные системы и технологии на предприятии».(Онлайн-инструмент для управления проектами Gantter)
СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2020
2020
Практикум по статистике
ЛИ Комир, СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2018
2018
Новые технологии для непрерывного образования
СБ Данилевич
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2018
2018
Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
ЕВ Батаева, ИЛ Ануфриева, П Бассэ, ТИ Бондарь, ТН Берест, ...
Народная украинская академия, 2018
2018
Использование социальных медиа в учебном процессе дистанционной формы обучения
СБ Данилевич
Вчені записки Харківського гуманітарного університету Народна українська …, 2018
2018
Современные информационные технологии в экономике. Основы программирования в среде MS Office
СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2018
2018
Экспертные оценки элементов учебного процесса
ВВ Анищенко, КС Барашев, ТН Берест, СБ Данилевич, ОВ Дьячкова, ...
Народная украинская академия, 2017
2017
Эконометрика
СБ Данилевич, ОВ Дьячкова
Народная украинская академия, 2017
2017
решение опТимиЗационных Задач средсТвами Таблиц google
СБ Данилевич
Технологический аудит и резервы производства 6 (6 (26)), 2015
2015
Solution of optimization tasks by means of Google spreadsheets
СБ Данилевич
Technology audit and production reserves 6 (6 (26)), 12-15, 2015
2015
Компьютерные технологии инвестиционной деятельности
СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2015
2015
Риски и проблемы дистанционного образования
СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2014
2014
Рецензент: канд. техн. наук, доц. КС Барашев У навчальному посібнику розглянуто актуальні завдання біз-нес-аналізу даних, описано функціональні можливості аналітичної платформи …
СБ Данилевич
2013
Анализ текстов Интернета с помощью бесплатного программного обеспечения
СБ Данилевич
Народная украинская академия, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20